MORFWTIKO IDRUMA EQNIKHS TRAPEZHS

 

Τίτλος: Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία, 1821-1833

Συγγραφέας: Douglas Dakin

Τιμή: 5.800 δρχ.

Η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα από τα εθνικιστικά κινήματα των αρχών του 19ου αιώνα που βρέθηκαν μπλεγμένα στα δίχτυα της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων. Η περίπλοκη αρχή της, η αργή και συγκεχυμένη εξέλιξη των μαχών, οι ελιγμοί των Μεγάλων Δυνάμεων, τα κίνητρα και τα γεγονότα παρουσιάζονται στο βιβλίο με συντομία και σαφήνεια.

 

Τίτλος: Αρχαία Ρόδος

Συγγραφέας: Γρηγόρης Κωνσταντινόπουλος

Τιμή: 8.000 δρχ.

Ο συγγραφέας κάνει μια επισκόπηση της πολιτικής ιστορίας του νησιού, από την προμυκηναϊκή εποχή ώς το τέλος της ρωμαϊκής περιόδου, με βάση τις φιλολογικές πηγές και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Εξετάζει επίσης την τέχνη της Ρόδου σε σχέση με τα καλλιτεχνικά ρεύματα του ελληνικού κόσμου, καταπιάνεται με τους αρχαιολογικούς χώρους που έχουν ήδη ανασκαφεί και περιγράφει τα ορατά κατάλοιπα από τις τρεις προκλασικές πόλεις, τη Λίνδο, την Ιαλυσό και την Κάμιρο.

 

Τίτλος: Αρχαία ελληνική κοινωνία

Συγγραφέας: Antony Andrewes

Τιμή: 5.000 δρχ.

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τον πολιτισμό ο οποίος άρχισε να αναπτύσσεται με την εισαγωγή της γραφής, απέκρουσε την περσική εισβολή, διασπάστηκε κατά τον μακροχρόνιο Πελοποννησιακό Πόλεμο, και νικήθηκε από τη Μακεδονία, το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα. Ο συγγραφέας προσπαθεί να καθορίσει τα βασικά διακριτικά γνωρίσματα της ελληνικής κοινωνίας στην εξελικτική τους πορεία: την αρχαϊκή φυλετική διαίρεση, την κοινωνική διαστρωμάτωση της κλασικής περιόδου, τον μηχανισμό της δικαιοσύνης, και τις βασικές γραμμές της πόλης-κράτους.

 

ISBN 960-250-055-7

Τίτλος: Αρχαία ελληνική ιστορία

Συγγραφείς: G.W.Botsford / C.A.Robinson

Τιμή: 5.000 δρχ.

Το κλασικό αυτό έργο αποτελεί ουσιαστική θεώρηση της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού από τα προϊστορικά χρόνια ώς τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Η ελληνική έκδοση συμπληρώθηκε με ένα κεφάλαιο για την εποχή του λίθου και του χαλκού που περιλαμβάνει τα νεότερα δεδομένα.

 

Τίτλος: Ιστορικός άτλας και εικονογραφία

Τιμή: 3.000 δρχ.

Ο τόμος αυτός ακολουθεί, ως εικονογραφικό παράρτημα, την Αρχαία ελληνική ιστορία και περιλαμβάνει τους χάρτες και τα διαγράμματα της αγγλικής έκδοσης.

 

Τίτλος: Αρχαία Κύπρος

Συγγραφέας: Βάσος Καραγιώργης

Τιμή: 6.500 δρχ.

Ο συγγραφέας εξιστορεί με παραστατικό τρόπο τον αρχαίο πολιτισμό του νησιού, από την αυγή της ιστορίας του ώς το τέλος της ρωμαϊκής περιόδου, με βάση τις πιο πρόσφατες έρευνες και ανακαλύψεις. Το κείμενο τεκμηριώνεται με πλουσιότατη εικονογράφηση, σχεδιαγράμματα, συγκριτικούς χρονολογικούς πίνακες και χάρτες.

 

ISBN 960-250-132-4

Τίτλος: Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη νεότερη Ελλάδα

Συγγραφέας: Θάνος Βερέμης κ.α.

Τιμή: 4.000 δρχ.

Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη και η αναβίωση του εθνικιστικού φαινομένου στη νοτιοανατολική περιοχή της ηπείρου μας κάνουν το τόμο αυτό απαραίτητο βοήθημα για τον μελετητή της σύγχρονης ιστορίας.

 

ISBN 960-250-104-9

Τίτλος: Εισαγωγή στη φιλοσοφία της Ιστορίας

Συγγραφέας: W.H.Walsh

Τιμή: 4.400 δρχ.

Ο συγγραφέας θίγει ζητήματα που αφορούν και τις δύο βασικές κατευθύνσεις της φιλοσοφίας της Ιστορίας, δηλαδή τη μεταφυσική θεώρηση και τη γνωσιολογική διερεύνηση, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τα πιο γνωστά κεφάλαια της παγκόσμιας ιστορίας. Το πρώτο μέρος του βιβλίου πραγματεύεται θέματα λογικής της ιστορικής σκέψης, ενώ το δεύτερο αποτελεί κριτική παρουσίαση των προσπαθειών που έχουν γίνει για μια μεταφυσική ερμηνεία της Ιστορίας.

 

ISBN 960-250-150-2

Τίτλος: Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923

Συγγραφέας: Douglas Dakin

Τιμή: 6.000 δρχ.

Ο συγγραφέας αναλύει τα γεγονότα που οδήγησαν την Ελλάδα στην πολιτική της ενότητα, ξεκινώντας από τα προεπαναστατικά χρόνια, στα τέλη του 18ου αιώνα, και φτάνοντας ώς τη Μικρασιατική Καταστροφή μέσα από τους απελευθερωτικούς αγώνες που σημάδεψαν την ελληνική ιστορία από το 1770 μέχρι το 1923. Παράλληλα, εξετάζει τις πολιτικές εξελίξεις της περιόδου, τις θεσμικές και κυβερνητικές μεταβολές, τις εσωτερικές διαμάχες, τις σχέσεις της Ελλάδας με τις Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης και τους Βαλκάνιους γείτονές της, τους Βαλκανικούς πολέμους (1912-13), τη συμμετοχή της στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και την οικονομική και πνευματική ζωή.

 

Τίτλος: Η ελληνική “Πόλις”

Συγγραφέας: Gustave Glotz

Τιμή: 6.000 δρχ.

Το βιβλίο εξετάζει πώς γεννήθηκε, εξελίχθηκε και παρήκμασε εκείνος ο τύπος κράτους που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμασαν πόλιν, καθώς και οι θεσμοί, ο τρόπος λειτουργίας και η επίδρασή τους στη νοοτροπία των πολιτών και τη διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού.

 

Τίτλος: Ιστορία μιας δημοκρατίας: Αθήνα

Συγγραφέας: Claude Mosse

Τιμή: 3.500 δρχ.

Θέμα του βιβλίου είναι η ιστορία της αρχαίας Αθήνας, από το τέλος του 7ου ώς το τέλος του 4ου αιώνα: μια ιστορία που την συγκλονίζουν βίαιες ταραχές, από τη συνωμοσία του Κύλωνα, τις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα και την τυραννίδα του Πεισίστρατου, ώς τον Πελοποννησιακό πόλεμο, τη μάχη της Χαιρώνειας και τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του. Η συγγραφέας συνδυάζει και αξιοποιεί πλήθος τεκμηρίων, και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γένεση των δημοκρατικών θεσμών και στις ανάγκες που τους δημιούργησαν.

 

ISBN 960-250-085-9

Τίτλος: Νεολιθικός πολιτισμός

Συγγραφέας: Δημήτριος Θεοχάρης

Τιμή: 4.700 δρχ.

Πρόκειται για μια σύντομη επισκόπηση της Νεολιθικής εποχής, που καλύπτει τέςσερις χιλιετίες ζωής στον ελλαδικό χώρο (7.000-3.000 π.Χ.). Το κείμενο τεκμηριώνεται με πλούσια εικονογράφηση από τις πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες, αναπαραστάσεις, χάρτες, πίνακες, πρωτότυπα σχέδια και πλήρη βιβλιογραφία. Είναι ένα βιβλίο ενδιαφέρον και χρήσιμο όχι μόνο για τους ειδικούς επιστήμονες αλλά και για το ευρύ αναγνωστικό κοινό.

 

Τίτλος: Η Μικρά Ασία στους ρωμαϊκούς χρόνους: Τα νομίσματα καθρέφτης της ζωής των Ελλήνων

Συγγραφέας: P.R.Franke

Τιμή: 3.000 δρχ.

Συνολικά απεικονίζονται 512 νομίσματα από 150 περίπου πόλεις, “κοινά” και επαρχιακές ενώσεις της Μικράς Ασίας στα χρόνια της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Με την παρουσίαση των νομισμάτων επιχειρείται μια προσέγγιση στις θρησκευτικές δοξασίες και τα έθιμα του ελληνικού τότε κόσμου της Ανατολής και τις βαθμιαίες μεταβολές τους. Εκτός από την κληρονομιά του παρελθόντος, αντικατοπτρίζεται σ’ αυτά η απώλεια της πολιτικής ελευθερίας των κατοίκων, η ρωμαϊκή επικυριαρχία αλλά και η δυναμική παρουσία φιλελλήνων αυτοκρατόρων.

 

Τίτλος: Ρωμαίες γυναίκες

Συγγραφέας: J. Balsdon

Τιμή: 5.800 δρχ.

Είναι το πρώτο έργο στη διεθνή βιβλιογραφία που αφιερώνεται στις γυναικείες προσωπικότητες της ρωμαϊκής ιστορίας, συνδυάζοντας παράλληλα μια ολοζώντανη περιγραφή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής της Ρωμαίας, σε όποια κοινωνική τάξη κι αν ανήκε. Το βιβλίο καλύπτει μια περίοδο μεγαλύτερη από χίλια χρόνια: από την ίδρυση της Ρώμης ώς τον θάνατο του μεγάλου Κωνσταντίνου, από τη Λύκαινα ώς την Αγία Ελένη.

 

ISBN 960-250-006-9

Τίτλος: Η εποχή των επαναστάσεων, 1789-1848

Συγγραφέας: Eric J. Hobsbawm

Τιμή: 6.800 δρχ.

Το βιβλίο αναλύει και ερμηνεύει τις εκπληκτικές αλλαγές που προκάλεσαν η πολιτική Γαλλική Επανάσταση και η αγγλική Βιομηχανική Επανάσταση: τα “παλαιά καθεστώτα” καταρρέουν μπροστά στη δύναμη των νέων καπιταλιστικών χωρών. Η ιστορία της διττής επανάστασης, ωστόσο, δεν είναι απλώς η ιστορία του θριάμβου της νέας αστικής κοινωνίας? είναι και η ιστορία της εμφάνισης των δυνάμεων που, μέσα σ’ έναν αιώνα από το 1848, έμελλε να μετατρέψουν την επέκταση σε συρρίκνωση.

 

Τίτλος: Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1833-1843)

Συγγραφέας: John .A. Petropulos

Τιμή: 12.000 δρχ.

Ένας από τους σκοπούς αυτού του βιβλίου είναι να αντιμετωπίσει τα κόμματα, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1827), ως αντικείμενο διεξοδικής έρευνας: να τα εντοπίσει και να τα χαρακτηρίσει, να προσδιορίσει τα μέλη τους, να αναλύσει τη δομή και την κοινωνική λειτουργία τους και να εξετάσει γιατί το κύριο χαρακτηριστικό της ταυτότητας τους ήταν ο προσανατολισμός τους στις ξένες δυνάμεις. Επιδιώκει να καθορίσει επίσης το ρόλο των κομμάτων σε ένα καθεστώς μη συνταγματικό και σε μια εποχή κατά την οποία διαμορφωνόταν η βασική δομή του ελληνικού κράτους.

 

ISBN 960-250-058-1

Τίτλος: Οι πρώτοι Έλληνες στη Δύση

Συγγραφέας: David Ridgway

Τιμή: 3.700 δρχ.

Με τις ανασκαφές που διεξάγει από το 1952 στις Πιθηκούσσες ο Giorgio Buchner, αποκαλύπτονται οι διαφορετικές όψεις της καθημερινής ζωής σε ένα από τα μεγάλα σταυροδρόμια του αρχαίου κόσμου. Η αποικία αυτή των Ευβοέων στον κόλπο της Νεάπολης ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες και εξαιτίας της παρουσίας μεταναστών από την Εγγύς Ανατολή. Οι Ευβοείς εισήγαγαν στην Ιταλία του 8ου π.Χ αιώνα την ιδέα της πόλης-κράτους, τη γραφή και την καλλιτεχνική αναπαράσταση της ανθρώπινης μορφής.

 

ISBN 960-250-087-5

Τίτλος: Εισαγωγή στη Γραμμική Β

Συγγραφέας: J.T.Hooker

Τιμή: 4.600 δρχ.

Το βιβλίο έρχεται να καλύψει ένα διπλό κενό: αφενός την απουσία χρηστικού εγχειριδίου στον τομέα της μυκηναιολογίας, παρά την πλούσια διεθνή βιβλιογραφία, και αφετέρου την σχεδόν πλήρη έλλειψη σχετικών ελληνικών εκδόσεων. Ο συγγραφέας εξετάζει τα πρώτα είδη της αιγαιακής γραφής, τοποθετεί την εξέλιξη της Γραμμικής Β στο ιστορικό της πλαίσιο, και περιγράφει την αποκρυπτογράφησή της από τον Μάικλ Βέντρις. Στη συνέχεια αναλύει τη μορφή και τη δομή της μυκηναϊκής διαλέκτου, παρουσιάζει τους διάφορους τύπους επιγραφών και τελικά εισάγει τον αναγνώστη σε μερικά σημαντικά κείμενα Γραμμικής Β.

 

ISBN 960-250-009-3

Τίτλος: Η Μεσόγειος (τόμ. Α΄-Β΄-Γ΄)

Συγγραφέας: Fernand Braudel

Τιμή: 7.000 δρχ. (τόμ.Α΄-Β΄), 8.000 δρχ. (τόμ. Γ΄)

Οι τρείς τόμοι του Μπρωντέλ για τη Μεσόγειο προσφέρουν ένα πανόραμα της ζωής και της ιστορίας του μεσογειακού χώρου στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, δηλαδή από την Αναγέννηση και τη Μεταρρύθμιση μέχρι την αυγή των νεοτέρων χρόνων, όταν η Μεσόγειος έπαψε να είναι το κέντρο του κόσμου.

 

ISBN 960-250-056-5

Τίτλος: Οικουμενικό Πατριαρχείο και ευρωπαϊκή πολιτική, 1620-1638

Συγγραφέας: Gunnar Hering

Τιμή: 6.000 δρχ.

Τον 17ο αιώνα, οι προσπάθειες της Ρώμης να κερδίσει ορθόδοξους ιεράρχες για την ένωση με την Καθολική Εκκλησία σημείωσαν επιτυχία. Ο οικουμενικός πατριάρχης Κύριλλος Α΄ Λούκαρις, θέλοντας να αποτρέψει τον κίνδυνο που πίστευε ότι απειλούσε τον μη καθολικό κόσμο, συνέβαλε στις διαπραγματεύσεις για συμμαχίες εναντίον της Πολωνίας, ενστερνίστηκε απόψεις διαμαρτυρομένων θεολόγων και μερίμνησε για την εγκατάσταση του πρώτου ελληνικού τυπογραφείου στον τουρκοκρατούμενο χώρο και για τη μετάφραση της Καινής Διαθήκης.

 

ISBN 960-250-088-3

Τίτλος: Η εποχή του κεφαλαίου, 1848-1875

Συγγραφέας: Eric Hobsbawm

Τιμή: 7.200 δρχ.

Η περίοδος την οποία πραγματεύεται το βιβλίο είναι σχετικά σύντομη, αλλά το γεωγραφικό εύρος της μεγάλο. Οι επαναστάσεις του 1848 αποτελούν το προοίμιο για τις εξελίξεις, οι οποίες εξετάζονται μάλλον από πανευρωπαϊκή και, όπου είναι απαραίτητο, από παγκόσμια σκοπιά, παρά ως τμήματα κάποιας αυτοτελούς “εθνικής” ιστορίας. Τα κεφάλαια του βιβλίου είναι κυρίως θεματικά, και επιχειρούν να δώσουν μια εποπτική εικόνα της οικονομικής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής στο τρίτο τέταρτο του 19ου αιώνα.

 

ISBN 960-250-125-1

Τίτλος: Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος

Συγγραφέας: Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος

Τιμή: 5.000 δρχ.

Το βιβλίο πραγματεύεται τη συμβολή του Καποδίστρια στην απελευθέρωση της Ελλάδας και υποστηρίχθηκε ως διδακτορική διατριβή το 1954. Η συνθετική αξία της μελέτης έγκειται στις πολλαπλές μαρτυρίες και στον εύστοχο κριτικό σχολιασμό τους από τον συγγραφέα. Παρά την πάροδο σαράντα και πλέον χρόνων από τη συγγραφή του, και το πλήθος των δημοσιευμάτων για την προσωπικότητα και τη δράση του Καποδίστρια που μεσολάβησαν, το έργο παραμένει έγκυρο, ενώ τα πολιτικά του μηνύματα είναι και σήμερα το ίδιο επίκαιρα όπως τότε.

 

ISBN 960-250-123-4

Τίτλος: Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα

Συγγραφέας: Glen Bowersock

Τιμή: 4.000 δρχ.

Θέμα του βιβλίου είναι η εκπληκτική προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα του ελληνικού πολιτισμού σε εποχές κοσμογονικών αλλαγών. Υπό το πρίσμα του ελληνισμού γίνεται ορατός και κατανοητός όλος ο κόσμος της Ανατολής κατά την ύστερη αρχαιότητα, όπως και η αλληλεπίδραση παγανισμού και χριστιανισμού την εποχή εκείνη. Ο Διόνυσος και ο Χριστός βασίλευαν μαζί.

 

ISBN 960-250-046-8

Τίτλος: Η αρχαϊκή Ελλάδα

Συγγραφέας: Claude Mosse

Τιμή: 3.300 δρχ.

Η πρόοδος της αρχαιολογίας επιτρέπει να φωτιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν γύρω από τη Μεσόγειο και οργάνωσαν τις πρώτες αποικίες. Οι τρεις αιώνες που χωρίζουν τον Όμηρο από τον Αισχύλο παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον, γιατί τότε ακριβώς διαμορφώνεται το πρώτο πλαίσιο του ελληνικού πολιτισμού, η πόλις, όπου θα επινοηθεί η πολιτική, μέθοδος άγνωστη μέχρι τότε στις ανθρώπινες κοινωνίες.

 

ISBN 960-250-063-8

Τίτλος: Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας

Συγγραφέας: Geza Alfoldy

Τιμή: 4.500 δρχ.

Ο συγγραφέας δεν συνοψίζει μόνο τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας, αλλά προσφέρει πρωτότυπες αναλύσεις κυρίως για τις κοινωνικές δομές της αυτοκρατορικής εποχής. Προτείνει επίσης ένα νέο μοντέλο για την ανάλυση της ρωμαϊκής κοινωνίας. Το βιβλίο θεωρείται βασικό σύγγραμμα για τον τομέα αυτό και έχει μεταφραστεί σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες.

 

ISBN 960-250-123-5

Τίτλος: Αναζητώντας την κλασική Ελλάδα

Συγγραφέας: Richard Stoneman

Τιμή: 7.000 δρχ.

Τα πνευματικά δημιουργήματα της αρχαίας Ελλάδας ήταν πάντα κτήμα κοινό, τμήμα της παγκόσμιας κληρονομιάς. Τα κατάλοιπα όμως του υλικού πολιτισμού της είχαν για ολόκληρους αιώνες χαθεί από την επιφάνεια της γης και τη μνήμη των ανθρώπων. Το βιβλίο αυτό είναι φόρος τιμής στα πρόσωπα εκείνα που, από τα τέλη του Μεσαίωνα, άνοιξαν το δρόμο προς την Ελλάδα και την έρευνα του κλασικού παρελθόντος της.

 

ISBN 960-250-141-3

Τίτλος: Το χρονικό της Βεργίνας

Συγγραφέας: Μανόλης Ανδρόνικος

Τιμή: 5.000 δρχ.

"Αν σήμερα αποφασίζω να σχεδιάσω από μνήμης αυτή την ιστορία, είναι γιατί καταλαβαίνω πως αξίζει τον κόπο να αναλογιστώ και εγώ ο ίδιος το δρόμο που έκανα και να δώσω στους άλλους τις πληροφορίες που θεωρούν χρήσιμες. Θα ήταν ψεύτικη η μετριοφροσύνη αν έλεγα πως εξακολουθώ να πιστεύω πως δεν αξίζει να ιστορήσω το Χρονικό της Βεργίνας. Τώρα ξέρω πως αξίζει? ελπίζω να φανεί από το χρονικό αυτό πως ο δρόμος που ακολούθησα ήταν ίσιος και πως έφτασα στο τέλος του - αν υπάρχει τέλος σ’ έναν τέτοιο δρόμο- μονάχα γιατί δεν κουράστηκα μεσοστρατίς”, προλογίζει το βιβλίο του ο Μανόλης Ανδρόνικος.

 

ISBN 960-250-139-1

Τίτλος: Η Χάρτα του Ρήγα

Συγγραφέας: Βίκτωρ Θ. Μελάς

Τιμή: 1.000 δρχ.

Με την ευκαιρία της διακοσιοστής επετείου (το 1997) από την έκδοση της Χάρτας, επανεκδίδεται η διάλεξη που είχε δώσει ο Β. Μελάς στην Εταιρεία Σπουδών της Σχολής Μωραϊτη 25 χρόνια πριν. Αντικείμενο της διάλεξης είναι αυτή καθαυτή η χάρτα: οι πηγές της, οι κριτικές που της ασκήθηκαν, οι επιπεδογραφίες που την αποτελούν και οι πληροφορίες που παρέχει.

 

ISBN 960-250-140-5

Τίτλος: “Γης περίοδος πάσης”. Συνοπτική ιστορία της χαρτογραφίας

Συγγραφέας: Βίκτωρ Θ. Μελάς

Τιμή: 2.000 δρχ.

Από τον αρχαιότερο γνωστό χάρτη του κόσμου, που βρέθηκε στο Νούτζι της Βαβυλώνας (550-500 π.Χ.) ώς την ορειχάλκινη πλάκα του Αναξίμανδρου, από τη Γεωγραφία του Πτολεμαίου ώς τη διαίρεση της Γης σε κλιματολογικές ζώνες από τους Άραβες, και από τους Πορτολάνους του Μεσαίωνα μέχρι τους δορυφόρους του 20ου αιώνα: η γοητευτική περιπέτεια της χαρτογραφίας, καρπός της ασίγαστης περιέργειας των ανθρώπων να γνωρίσουν τον πλανήτη και το σύμπαν.

 

ISBN 960-250-149-9

Τίτλος: Ένας προεστός του Μυστρά στην Επανάσταση

Συγγραφέας: Δημήτρης Κοπανίτσας

Τιμή: 3.000 δρχ.

Ο Αναγνώστης Σπυρίδων (ή αντίστροφα Σπυρίδων Αναγνώστης) Κοπανίτζας (1755-1839) και οι πρόγονοι του, κατά τον 18ο αιώνα, είχαν ως βάση της ζωής και της δράσης τους τον Μυστρά και, λίγα χιλιόμετρα βορειανατολικά, τη Βορδώνια. Γύρω από αυτόν τον άξονα απλωνόταν η σημαντική, τότε, κτηματική περιουσία της οικογένειας. Η ζωή του προεστού Αναγνώστη Κοπανίτζα συμπίπτει με τη μετάβαση από την σχεδόν φεουδαρχική κοινωνία του 18ου αιώνα στην αποδεκατισμένη αλλά ελεύθερη Ελλάδα του 19ου αιώνα.

 

Τίτλος: Encylopedie de la Pleiade, Ιστορία και Μέθοδοι της (τέσσερις τόμοι, ο Β΄σε τρία τεύχη και παράρτημα)

Τιμή: 4.000 δρχ. (ο τόμος και 2.500 δρχ. το παράρτημα)

Στον πρώτο τόμο αναλύονται οι έννοιες του χώρου και του χρόνου, και εξετάζονται τα μέσα πληροφόρησης από τα πρώτα χρόνια της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα. Ο δεύτερος τόμος αναλύει τις σύγχρονες μεθόδους της αρχαιολογίας, το υλικό που αντλεί ο ιστορικός από τον φιλολογικό κλάδο, τη συμβολή της τεχνολογίας, της γλωσσολογίας και της κοινωνιολογίας. Ο τρίτος τόμος αναφέρεται στην προστασία των ιστορικών μνημείων, των αρχαιολογικών ανασκαφών και των αρχαιολογικών χώρων. Στον τέταρτο τόμο ειδικοί επιστήμονες εκθέτουν αναλυτικά τις μεθόδους που ακολουθούν οι ιστορικοί προκειμένου να αξιοποιήσουν κριτικά τα δεδομένα. Τέλος, το παράρτημα περιλαμβάνει συγκριτικούς χρονολογικούς πίνακες.

 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ISBN 960-250-136-7

Τίτλος: Οικονομική ανάπτυξη στο Βυζάντιο (900-1200)

Συγγραφέας: Alan Harvey

Τιμή: 7.000 δρχ.

Παλαιότερες ερμηνείες εξαρτούσαν πολύ στενά τις τάσεις της οικονομίας από τις πολιτικές τύχες του κράτους, και θεωρούσαν τον 12ο αιώνα περίοδο οικονομικής στασιμότητας για το Βυζάντιο. Υπάρχουν όμως σημαντικές ενδείξεις για σταθερή αύξηση του πληθυσμού της αυτοκρατορίας και εντατική αγροτική εκμετάλλευση, ενισχύοντας την άποψη πως η κατάρρευση της βυζαντινής αυτοκρατορίας στα τέλη του 12ου αιώνα δεν πρέπει να συσχετίζεται με την οικονομική παρακμή.

 

Τίτλος: Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή

Συγγραφέας: Αγγελική Λαΐου-Θωμαδάκη

Τιμή: 5.500 δρχ.

Στόχος του βιβλίου είναι να μελετήσει τις εσωτερικές δομές της υπαίθρου και τις σχέσεις των χωρικών μεταξύ τους, αλλά και να διερευνήσει τις παραγωγικές σχέσεις, μαζί με την δημογραφική εξέλιξη του αγροτικού πληθυσμού, σε μια εποχή πολλαπλής κρίσης. Πηγές του είναι κυρίως τα πρακτικά, δηλαδή οι απογραφές των περιουσιακών στοιχείων που διέθεταν οι γαιοκτήμονες και τα μοναστήρια.

 

ISBN 960-250-022-0

Τίτλος: Βυζαντινή λογοτεχνία (τόμ. Α΄-Β΄-Γ΄)

Συγγραφέας: Herbert Hunger

Τιμή: 6.000 δρχ. (τόμ. Α΄-Γ΄), 8.000 δρχ. (τόμ. Β΄)

Το τρίτομο αυτό εγχειρίδιο μελετά τη λογοτεχνική παραγωγή κατά την χιλιετή περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά δεν περιλαμβάνει την θεολογική καθώς και τη δημώδη γραμματεία. Η έννοια της λογοτεχνίας λαμβάνεται εδώ με πολύ ευρύτερο περιεχόμενο, καλύπτοντας και τις ειδικές επιστήμες.

 

ISBN 960-250-003-4

Τίτλος: Βυζάντιο: Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης

Συγγραφέας: Cyril Mango

Τιμή: 5.000 δρχ.

Μολονότι είναι ουσιαστικά αδύνατο να δώσει κανείς μέσα σε τριακόσιες σελίδες τον απολογισμό ενός πολιτισμού που καταύγασε την οικουμένη πάνω από χίλια χρόνια, ο συγγραφέας πετυχαίνει το σκοπό του με μια πρωτότυπη μέθοδο: αδέσμευτος ιδεολογικά από οποιαδήποτε συγκεκριμένη φιλοσοφία της Ιστορίας, χωρίς να υπερτονίζει ορισμένους παράγοντες εις βάρος άλλων, εξετάζει τις βασικές πλευρές της βυζαντινής “πραγματικότητας” υπό το πρίσμα ενός μέσου Βυζαντινού.

 

ISBN 960-250-057-3

Τίτλος: Ο αθωνικός μοναχισμός

Συγγραφέας: Διονυσία Παπαχρυσάνθου

Τιμή: 4.000 δρχ.

Ο αθωνικός μοναχισμός, από την εμφάνισή του τον 9ο αιώνα μέχρι τον 11ο , εξετάζεται και αναλύεται μέσα από καθαρά βυζαντινές πηγές και τοποθετείται στο γενικότερο πλαίσιο του βυζαντινού μοναχισμού. Ενώ στηρίχτηκε πάνω στις ίδιες βάσεις διοίκησης με τα άλλα μοναστικά κέντρα του Βυζαντίου, εξελίχθηκε σε ένα σύστημα γερά συγκροτημένο, ιεραρχημένο με έντονα συγκεντρωτικό χαρακτήρα που, παρά τις αντιξοότητες, εσωτερικές και εξωτερικές, κράτησε γερά τα ηνία του αυτόνομου κράτους ώς το τέλος του 16ου αιώνα, όταν είδε το φως μια νέα μορφή διοίκησης.

 

ISBN 960-250-097-2

Τίτλος: Η βυζαντινή παράδοση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης

Επιμέλεια: J.J.Yiannias

Τιμή: 7.000 δρχ.

Το 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, γεγονός που σήμανε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εντούτοις, η παιδεία, της οποίας η Πόλη υπήρξε το χωνευτήρι για περισσότερα από χίλια χρόνια, συνέχισε να παρέχει στους ορθόδοξους χριστιανούς - εν μέρει και στους ίδιους τους Τούρκους- πρότυπα τα οποία ενέπνεαν σεβασμό και άμιλλα. Το βιβλίο συγκεντρώνει άρθρα διεθνώς διακεκριμένων μελετητών, οι οποίοι διερευνούν τις διάφορες όψεις του βυζαντινού πολιτισμού - θρησκευτικές κοινωνικές, καλλιτεχνικές- που επιβίωσαν μετά την επιβολή της οθωμανικής κυριαρχίας.

 

ISBN 960-250-117-0

Τίτλος: Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού της Μικράς Ασίας και η διαδικασία του εξισλαμισμού

Συγγραφέας: S. Vryonis Jr.

Τιμή: 10.000 δρχ.

Η μακραίωνη αναμέτρηση των δύο κληρονόμων της ημιεξελληνισμένης ανατολικής Μεσογείου - δηλαδή της βυζαντινής κοινωνίας και της κοινωνίας του Ισλάμ- λήγει το 1453 με την άλωση της Πόλης από τους Τούρκους. Το έργο του Σ. Βρυώνη περιγράφει νηφάλια τη διαδικασία του εξισλαμισμού και παράλληλα δείχνει πώς ο βυζαντινός πολυεθνικός πολιτισμός κατάφερε με τη σειρά του να επιδράσει στον τουρκικό, για να γεννηθεί ένας καινούριος: ο λαϊκός πολιτισμός της Μικράς Ασίας.

 

ISBN 960-250-090-5

Τίτλος: Les Nouvelles des empereurs macedoniens

Συγγραφέας: Nikos Svoronos

Τιμή: 5.000 δρχ.

Τιμώντας τη μνήμη του Ν. Σβορώνου, το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Ε.Ι.Ε και το Μ.Ι.Ε.Τ. εξέδωσαν από κοινού, σε γαλλική γλώσσα, το έργο του για τις Νεαρές των αυτοκρατόρων της Μακεδονικής δυναστείας, που ο διαπρεπής βυζαντινολόγος το είχε σχεδόν ολοκληρώσει πριν από το θάνατο του.

 

Τίτλος: Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός

Συγγραφέας: Paul Lemerle

Τιμή: 6.000 δρχ.

Δύο εποχές του Βυζαντίου χαρακτηρίζονται από μια έντονη στροφή προς την κλασική παιδεία, δηλαδή τον ουμανισμό: η πρώτη τον 9ο αιώνα και η δεύτερη τον 13ο. Ο πρώτος ουμανισμός, αντίθετα με τον δεύτερο, δεν είχε μελετηθεί αρκετά. Το κενό καλύπτεται από το συνθετικό έργο του Λεμέρλ. Ο συγγραφέας δεν περιορίζεται να μελετήσει το φαινόμενο στα στενά χρονικά του όρια, αλλά εξετάζει συνολικά το πρόβλημα της παιδείας στους πρώιμους και μέσους βυζαντινούς χρόνους.

 

ISBN 960-250-079-4

Τίτλος: Ιστορία της βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας

Συγγραφέας: Hans-Georg Beck

Τιμή: 4.600 δρχ.

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει, αναθεωρημένο και συμπληρωμένο, το έργο του Κάρλ Κρουμπάχερ “Δημώδης ελληνική λογοτεχνία” (Μόναχο 1987) που καλύπτει τη βυζαντινή λογοτεχνία από την εποχή του Ιουστιανού μέχρι το τέλος του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους.

 

ISBN 960-250-013-1

Τίτλος: Η βυζαντινή χιλιετία

Συγγραφέας: Hans-Georg Beck

Τιμή: 6.500 δρχ.

Το βιβλίο φιλοδοξεί να δώσει ερεθίσματα σε εκείνους που, χωρίς να είναι βυζαντινολόγοι, ενδιαφέρονται αρκετά για το Βυζάντιο και δεν ικανοποιούνται με περιγραφές για τη μεγαλοπρέπεια του αυλικού τελετουργικού, τις φαντασμαγορικές ιεροτελεστίες, ή τις ακροβασίες μιας πολιτικής “μεταφυσικής”. Ο μέσος Βυζαντινός ήταν ίσως πολύ πιο “εγκόσμιος” απ’ όσο νομίζουμε. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η ύπαρξη του “μεγαλοπρεπούς” στοιχείου στη ζωή των Βυζαντινών είναι αναμφισβήτητη, αλλά η καθημερινότητά τους πρέπει να ήταν πιο πεζή.

 

ISBN 960-250-130-8

Τίτλος: Αλλαγές στον βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11ο και τον 12ο αιώνα

Συγγραφείς: A. P. Kazhdan / Ann. W. Epstein

Τιμή: 8.000 δρχ.

Στο βιβλίο αυτό, προϊόν συνεργασίας μιας ιστορικού της τέχνης και ενός βυζαντινολόγου, επιχειρείται η ανατροπή της καθιερωμένης άποψης ότι το Βυζάντιο, ως κατάλοιπο της παρακμής της Ρώμης, διακρίνεται από χρόνια ιδεολογική και πολιτισμική αδράνεια. Περιορίζοντας το χρονικό πλαίσιο της μελέτης στον 11ο και 12ο αιώνα, οι συγγραφείς εξετάζουν τις υλικές και δομικές μεταβολές στη βυζαντινή αυτοκρατορία, αντλώντας τεκμήρια από το χώρο της αρχαιολογίας, της φιλολογίας, των καλών και εφαρμοσμένων τεχνών.

 

 

 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ISBN 960-250-001-8

Τίτλος: Η ανακάλυψη του πνεύματος

Συγγραφέας: Bruno Snell

Τιμή: 5.000 δρχ.

Στόχος του βιβλίου είναι η μελέτη, μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού κατά την πορεία του από τη μυθική σύλληψη του κόσμου στη λογική του ερμηνεία, επισημαίνοντας παράλληλα την συμβολή του στη συγκρότηση της ευρωπαϊκής σκέψης.

 

Τίτλος: Αντιγραφείς και φιλόλογοι

Συγγραφείς: L.D.Reynolds / N.G.Wilson

Τιμή: 4.500 δρχ.

Το βιβλίο αυτό εξιστορεί τις περιπέτειες των κειμένων της ελληνικής και λατινικής φιλολογίας μέχρι τις μέρες μας, περιγράφοντας τους κινδύνους που διέτρεξαν στην εποχή του χειρόγραφου βιβλίου και δείχνοντας ώς ποιο βαθμό οι αναγνώστες ή οι λόγιοι της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα ενδιαφέρθηκαν να περισώσουν ή να παραδώσουν στους μεταγενέστερους τα κλασικά αυτά κείμενα.

 

ISBN 960-250-105-7

Τίτλος: Από τον κόσμο και το έργο του Ομήρου ( τόμ. Α΄-Β΄)

Συγγραφέας: Wolfgang Schadewaldt

Τιμή: 4.000 δρχ. (ο τόμος)

Ο συγγραφέας τοποθετεί τον Όμηρο στο ιστορικό του πλαίσιο, φωτίζει την επαγγελματική υπόσταση και την κοινωνική λειτουργία των ραψωδών και διδάσκει τη μόνη σωστή μέθοδο για να πλησιάσει κανείς το έπος και τον ποιητή του την ώρα της δημιουργίας, να δει τα υλικά που χρησιμοποίησε, τον τρόπο που σχεδίασε και πραγματοποίησε το μεγαλόπνοο εκείνο έργο.

 

Τίτλος: Δημοσθένης

Συγγραφέας: Werner Jaeger

Τιμή: 4.000 δρχ.

Ο κορυφαίος Γερμανός κλασικός φιλόλογος και ουμανιστής εμβαθύνει αριστοτεχνικά στο έργο και τη δράση του μεγάλου Αθηναίου ρήτορα, που ερμηνεύονται ως αδιάσπαστη ενότητα με κέντρο την προσωπικότητα του, καθώς αυτή εξελίσσεται μέσα από τα πολιτικά γεγονότα μιας εποχής που σημάδεψε καθοριστικά την πορεία της Ιστορίας.

 

ISBN 960-250-005-0

Τίτλος: Η κωμωδία του Αριστοφάνη

Συγγραφέας: K.J.Dover

Τιμή: 4.600 δρχ.

Ο συγγραφέας εξετάζει τις έντεκα σωζόμενες κωμωδίες του Αριστοφάνη ως αντιπροσωπευτικές της αρχαίας κωμωδίας, λογοτεχνικού είδους που παρουσιάζει καλλιτεχνική και ιδεολογική ομοιογένεια και εκφράζει το πνεύμα της αθηναϊκής κοινωνίας την εποχή των μεγάλων εξελίξεων, στα τέλη του 5ου και στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. Επίσης δίνει στοιχεία για την επιβίωση του κειμένου του Αριστοφάνη, για το θέατρο της εποχής του, για το ύφος και τη δομή των έργων του, καθώς και για τους άλλους αρχαίους κωμικούς - προδρόμους, σύγχρονους και μεταγενέστερούς του.

 

ISBN 960-250-011-5

Τίτλος: Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων (τόμ. Α΄-Β΄)

Συγγραφέας: Albin Lesky

Τιμή: 5.500 δρχ. (ο τόμος)

Στο βιβλίο γίνεται εξαντλητική παρουσίαση όλων των επιμέρους έργων της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Με έναν τρόπο μετάδοσης που ο συγγραφέας ονομάζει περιγραφική ανάλυση, όχι μόνο προσφέρεται η υπόθεση των τραγωδιών, αλλά ταυτόχρονα παρακολουθείται τόσο η εξέλιξη των προσώπων όσο και η διαπλοκή των καταστάσεων, ενώ παράλληλα καταγράφονται τα βασικά στοιχεία δομής, καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την ανάγνωση του συγκεκριμένου έργου.

 

Τίτλος: Ιστορία και λόγος στον Θουκυδίδη

Συγγραφέας: Jacqueline de Romilly

Τιμή: 4.000 δρχ.

Ο Θουκυδίδης πέτυχε ένα μοναδικό επίτευγμα: έθεσε την πιο αυστηρή αντικειμενικότητα στην υπηρεσία μιας έντονα προσωπικής δημιουργίας και αντιμετώπισε τα προβλήματα με τη βοήθεια της λογικής που τη θεώρησε ικανή όχι μόνο να οργανώνει τα ιστορικά δεδομένα αλλά και να αναπληρώνει την έλλειψή τους. Στις τέσσερις μελέτες του βιβλίου και φωτίζεται η εσωτερική πορεία της μεθόδου του και τα στάδια της εξέλιξης της.

 

ISBN 960-250-081-6

Τίτλος: Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας (τόμ. Α΄-Β΄)

Συγγραφέας: H.J.Rose

Τιμή: 4.500 (ο τόμος)

Το δίτομο αυτό έργο επιχειρεί μια συνοπτική ιστορική αναδρομή στη λογοτεχνία των Λατίνων. Σφραγισμένη από τις ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες που τη γέννησαν, από τους νέους πολιτικούς όρους και τον ιδιαίτερο τρόπο που σκεφτόταν και εκφραζόταν η καινούρια φυλή, η λατινική λογοτεχνία έδωσε στην ανθρωπότητα έργα κλασικά, που έγιναν η στέρεη υποδομή για τα ανθρωπιστικά ενδιαφέροντα του νεότερου ανθρώπου.

 

Τίτλος: Η κλασική παράδοση

Συγγραφέας: Gilbert Highet

Τιμή: 12.000 δρχ.

Εργασία σημαντική και δύσκολη, μα πάνω από όλα πολύτιμη για όποιον σήμερα ενδιαφέρεται να περιδιαβάσει στις όχθες του αιωνόβιου ποταμού, που έχει τις πηγές του στην κλασική εποχή της Αθήνας και της Ρώμης και διατρέχει τον αιώνα μας. Πλήθος στοιχεία -πολλά δυσεύρετα-, βιογραφικά και γραμματολογικά, πρωτότυπες ερμηνείες, αναρίθμητα παραθέματα και συγκρίσεις βοηθούν τον αναγνώστη να παρακολουθήσει τα μικρά βήματα ή τα μεγάλα άλματα που πραγματοποίησαν οι λογοτεχνικές συλλήψεις του ανθρώπινου πνεύματος, καθώς η γλαφυρή πένα του Χάιετ καταγράφει, ταξινομεί και ερμηνεύει.

 

ISBN 960-250-065-4

Τίτλος: Το αρχαίο μυθιστόρημα

Συγγραφέας: Tomas Hagg

Τιμή: 5.000 δρχ.

Εκτός από τις δύο σπουδαιότερες μορφές του είδους, το “ιδεώδες” ελληνικό και το “κωμικό” ρωμαϊκό μυθιστόρημα, το βιβλίο εξετάζει τον ψευδοϊστορικό Βίο Αλεξάνδρου του Μακεδόνος και τη συνέχιση του “ιδεώδους” μυθιστορήματος στις Απόκρυφες Πράξεις των Αποστόλων. Εξετάζει επίσης το κοινωνικό και το λογοτεχνικό υπόβαθρο του μυθιστορήματος, καθώς και την υποδοχή που του επιφυλάχθηκε κατά τον Μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους.

 

ISBN 960-250-076-X

Τίτλος: Ιστορία της ινδικής λογοτεχνίας

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Θεοτόκης

Τιμή: 5.800 δρχ.

Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης ασχολήθηκε με τη μελέτη της αρχαίας ινδικής γραμματολογίας από το 1896 ώς το 1910 και φιλοδόξησε να παρουσιάσει ολοκληρωμένο το έργο του κορυφαίου δραματικού ποιητή Καλιδάσα. Το βιβλίο αυτό μας εισάγει στη φιλολογική παραγωγή της Ινδίας αλλά και στις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και κοινωνικές ιδέες του λαού αυτού.

 

ISBN 960-250-122-7

Τίτλος: Ξενοφών. Αρχαίος θεμελιωτής της σύγχρονης διοίκησης

Συγγραφέας: Αντώνης Κονταράτος

Τιμή: 2.000 δρχ.

Η Διοίκηση ως επιστήμη ξεκίνησε στην Ελλάδα γύρω στο 400 π.Χ. από τον Ξενοφώντα, ο οποίος στα βιβλία του παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, σημαντικές και προκλητικά επίκαιρες σκέψεις πάνω στο αντικείμενο της Διοίκησης. Ο Ξενοφών αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στη διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα και υπαινίσσεται πολλές βασικές αρχές της σύγχρονης εποχής.

 

ISBN 960-250-112-Χ

Τίτλος: Από τη βουκολική ευτοπία στην πολιτική ουτοπία

Συγγραφέας: Θ.Δ.Παπαγγελής

Τιμή: 4.600 δρχ.

Η μελέτη αυτή απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τις σύγχρονες τάσεις ερμηνείας στο χώρο της κλασικής ποίησης. Μπορεί να ενδιαφέρει τόσο τον αναγνώστη που ελκύεται από ευρύτερα ιδεολογικά ζητήματα (όπως είναι το ζήτημα της ευθύνης και στάσης του διανοουμένου απέναντι στην πολιτική εξουσία) όσο και εκείνον που αρκείται να αφουγκραστεί την απαράμιλλη μουσικότητα του βιργιλιανού εξαμέτρου? και είναι η πρώτη ελληνόγλωσση απόπειρα ερμηνείας μιας ποιητικής συλλογής που αποτελεί ένα από τα κλειδιά της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.

 

ISBN 960-250-135-9

Τίτλος: Λατίνοι ιστορικοί: Σουητώνιος

Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Νίκος Πετρόχειλος

Τιμή: 7.000 δρχ.

Ο Γάιος Σουητώνιος Τράγκυλλος γεννήθηκε μάλλον στη Ρώμη το 77 ή, κατ’ άλλους, το 69 μ.Χ. και ανήκε στην τάξη των ιππέων. Μορφωμένος και ήσυχος άνθρωπος, αρχικά άσκησε τη δικηγορία αλλά τελικά προτίμησε τη συγγραφική εργασία. Ασχολήθηκε με ιστορικές βιογραφίες αυτοκρατόρων και πνευματικών ανθρώπων, καθώς επίσης με θέματα όπως: ρωμαϊκοί αγώνες και γιορτές, διαβόητες εταίρες και βασιλείς, το έργο De Republica του Κικέρωνα κ.ά.

 

ISBN 960-250-080-8

Τίτλος: Λατίνοι ιστορικοί: Σαλλούστιος

Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Νίκος Πετρόχειλος

Τιμή: 3.800 δρχ.

Ο Γάιος Σαλλούστιος Κρίσπος (86-35 π.Χ.), φίλος και οπαδός του Ιουλίου Καίσαρα και αντίπαλος του Κικέρωνα, είχε έντονη συμμετοχή στα πολιτικά και στρατιωτικά πράγματα της εποχής του ως τη στιγμή που, εξαντλημένος και απογοητευμένος, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και αφιερώθηκε στη συγγραφή ιστορίας. Η έκδοση περιλαμβάνει σύντομη εισαγωγή για τη ζωή και το έργο του Σαλλούστιου, μετάφραση αλλά και σχόλια, όπου ο μεταφραστής το κρίνει αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου.

 

ISBN 960-250-115-4

Τίτλος: Οι ελληνικές σπουδές στην Ελβετία του Καλβίνου

Συγγραφείς: O. Reverdin / Ν. Μ. Παναγιωτάκης

Τιμή: 3.000 δρχ.

Ο τόμος αποτελείται από τέσσερις μελέτες. Οι δύο πρώτες είναι ομιλίες των καθηγητών Ολιβιέ Ρεβερντέν και Νίκου Παναγιωτάκη κατά τα εγκαίνια της έκθεσης “Ελληνικές εκδόσεις στην Ελβετία τον 16ο και 17ο αιώνα” στην Εθνική Πινακοθήκη, με την ευκαιρία της Επτακοσιοστής Επετείου της Ελβετικής Ομοσπονδίας, στις 2 Δεκεμβρίου 1991. Οι άλλες δύο μελέτες είναι του Ν.Παναγιωτάκη: “Φραγκίσκου Πόρτου Επιγράμματα” και “Ιωάννης Κασσιμάτης, ανεψιός του Πόρτου, και Κρητικό Θέατρο”.

 

ISBN 960-250-108-1

Τίτλος: Το ταξίδι στον αρχαίο κόσμο

Συγγραφέας: Lionel Casson

Τιμή: 6.000 δρχ.

Πρόκειται για μια μοναδική, από άποψη πληρότητας, μελέτη για τα ταξίδια στους αρχαίους χρόνους. Χρονολογικά, αρχίζει από τις μετακινήσεις των κατοίκων της Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας μετά το 3.000 π.Χ. και φτάνει ως τα ταξίδια των χριστιανών προσκυνητών του 6ου μ.Χ αιώνα. Θεματικά, καλύπτει όλα τα βασικά σημεία: ποιοι ταξίδευαν και για ποιο λόγο, πως μετακινούνταν σε ξηρά και θάλασσα και με τι μέσο, τις ανέσεις του ταξιδιώτη, τα δρομολόγια, τα αξιοθέατα, τους ταξιδιωτικούς οδηγούς, τη συμπεριφορά του περιηγητή.

 

ISBN 960-250-145-6

Τίτλος: Αρχαία ελληνική λυρική ποίηση (τόμ. Α΄-Β΄)

Συγγραφέας: C.M.Bowra

Τιμή: 4.500 δρχ. (ο τόμος)

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας ασχολείται με τους κυριότερους εκπροσώπους της αρχαίας ελληνικής λυρικής ποίησης του 7ου και 6ου αιώνα: τον Αλκμάνα, τον Στησίχορο, τον Αλκαίο, την Σαπφώ, τον Ανακρέοντα, τον Ίβυκο και τον Σιμωνίδη. Για κάθε ποιητή συνεξετάζεται η παραγωγική δραστηριότητα και το ευρύτερο ιστορικό της πλαίσιο, ο ιδεολογικός χώρος και η ποιητική τεχνική. Χάρη στα άφθονα μεταφρασμένα αποσπάσματα, το έργο προσφέρεται και για όποιον δεν γνωρίζει την αρχαία ελληνική γλώσσα.

 

ISBN 960-250-077-8

Τίτλος: Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο

Συγγραφέας: Horst-Dieter Blume

Τιμή: 3.400 δρχ.

Το βιβλίο εξετάζει το αρχαίο θέατρο όχι από τη σκοπιά των δραματικών έργων, αλλά από τη σκοπιά των ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν και παραστάθηκαν τα έργα αυτά.

 

 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

ISBN 960-250-074-3

Τίτλος: Ελληνική μυθολογία και τελετουργία

Συγγραφέας: Walter Burkert

Τιμή: 4.300 δρχ.

Το βιβλίο δεν αποτελεί συσσώρευση πηγών, θεωριών και βιβλιογραφίας, αλλά μια διερεύνηση της δυνατότητας του μύθου να αποτελέσει σύστημα επικοινωνίας ακόμα και πέρα από τα σύνορα των γλωσσών και των επιστημών. Η μέθοδος που υιοθετήθηκε μπορεί να χαρακτηριστεί μακροσκοπική, καθώς εξετάζονται διαφορετικοί πολιτιςμοί και μεγάλες χρονικές περιόδοι.

 

 


ΤΟΥΡΚΟΛΟΓΙΑ

ISBN 960-250-059-Χ

Τίτλος: Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400)

Συγγραφέας: Ελισάβετ Ζαχαριάδου

Τιμή: 3.200 δρχ.

Οι βυζαντινοί ιστορικοί και χρονικογράφοι κατέγραψαν τα γεγονότα που οδήγησαν στην Τουρκοκρατία με ύφος λόγιο και κομψό. Ένας Τούρκος που ζούσε στη Βιθυνία κατέγραψε τα ίδια γεγονότα αντιμετωπίζοντας την πορεία της κατάκτησης από την αντίθετη σκοπιά. Έχοντας όμως περιορισμένη μόρφωση, την περιέγραψε απλοϊκά και αυθόρμητα. Στο βιβλίο αναλύεται ο άλλος κόσμος, στον οποίο αυτός ο άνθρωπος ανήκε, και παρατίθεται σχολιασμένη μετάφραση του τουρκικού κειμένου.

 

 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ISBN 960-250-064-6

Τίτλος: Εισαγωγή στην ελληνική λαογραφία

Συγγραφέας: Δημήτριος Λουκάτος

Τιμή: 4.400 δρχ.

Πρόκειται για ένα γενικό εγχειρίδιο λαογραφίας που καλύπτει όλο το φάσμα της παραδοσιακής αυτής επιστήμης, από τη λαϊκή λογοτεχνία και τα λεγόμενα “μνημεία του λόγου” μέχρι τον λαϊκό βίο και τα έθιμα, τη λαϊκή τέχνη, τη λατρεία και τα επαγγέλματα, καθώς και τις αγροτικές ή αστικές ασχολίες. Σκοπός του είναι να μυήσει τον Έλληνα αναγνώστη στα κεφάλαια της λαογραφικής ιστορίας και έρευνας, και να του κεντρίσει το ενδιαφέρον για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό.

 

Τίτλος: Οι αρχαίοι Έλληνες στη νεοελληνική λαϊκή παράδοση

Συγγραφέας: Ιωάννης Κακριδής

Τιμή: 1.500 δρχ.

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει περισσότερες από εκατό νεοελληνικές παραδόσεις που σχετίζονται άμεσα με τον αρχαίο κόσμο. Οι πιο πολλές δίνουν τη μυθική εικόνα των παλαιών Ελλήνων, όπως σχηματίστηκε στους αιώνες του Μεσαίωνα και της Τουρκοκρατίας. Άλλες δείχνουν πώς μια ιστορία ζει στο στόμα του ελληνικού λαού, από τα προομηρικά κιόλας χρόνια μέχρι σήμερα ή πώς κάποιοι ξεχασμένοι μύθοι ξανάγιναν κτήμα του ελληνικού λαού με τη βοήθεια κάποιας λόγιας πηγής.

 

 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Τίτλος: Η Πατριαρχία

Συγγραφέας: Ernest Borneman

Τιμή: 12.000 δρχ.

Στο φιλόδοξο αυτό έργο, ο συγγραφέας επιδιώκει: α) Να συγκεντρώσει και να παρουςιάσει όλο το ως σήμερα διαθέσιμο υλικό που πιστοποιεί ότι οι αρχέγονες ανθρώπινες κοινωνίες ζούσαν σε μητριαρχικό ή, σωστότερα, μητριστικό καθεστώς. β) Να ανιχνεύσει τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που οδήγησαν στην κατάλυση του καθεστώτος αυτού και στην εγκαθίδρυση της πατριαρχίας. γ) Να περιγράψει, σε όλες τις πτυχές τους, τα σεξουαλικά ήθη των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων. δ) Να εξηγήσει γιατί η πατριαρχία συνδέεται με μια ορισμένη φάση στην κοινωνική και οικονομική εξέλιξη της ανθρωπότητας και γιατί είναι προορισμένη να εξαφανιστεί όταν επικρατήσει ένας ανώτερος τύπος κοινωνικής οργάνωσης και παραγωγής.

 

 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ISBN 960-250-060-3

Τίτλος: Ανθρωπογεωγραφία

Συγγραφέας: Max Derruau

Τιμή: 7.000 δρχ.

Η ανάπτυξη της σύγχρονης ιστορικής σκέψης στη χώρα μας δεν έχει το παράλληλο της στη γεωγραφία. Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να καλύψει το κενό παρουσιάζοντας την ανθρωπογεωγραφία με κατανοητό και αντικειμενικό τρόπο τόσο για εκείνους που επιθυμούν μια γενική ενημέρωση όσο και για όποιους προτιμούν να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένους τομείς.

 

 

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

ISBN 960-250-103-0

Τίτλος: Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία

Συγγραφέας: Elpidio Mioni

Τιμή: 3.400 δρχ.

Το βιβλίο εκθέτει με σύντομο και περιεκτικό τρόπο όλα τα τελευταία πορίσματα της παλαιογραφικής επιστήμης. Εκτός από τα βασικά θέματα της παλαιογραφίας (όργανα και υλικά γραφής, μορφή των χειρογράφων, εξέλιξη και τυπολογία της γραφής, αντιγραφή), πραγματεύεται επίσης ζητήματα όπως η κριτική των κειμένων και η κωδικολογία, που συνδέονται άμεσα με την ανάγνωση και τη μελέτη των χειρογράφων.


ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ

Τίτλος: Ελληνικοί πάπυροι

Συγγραφέας: E.G.Turner

Τιμή: 4.400 δρχ.

Ο συγγραφέας αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία της ανακάλυψης των παπύρων, εξετάζει τις φυσικές ιδιότητες του παπύρου ως γραφικής ύλης, σκιαγραφεί την ιστορία του αρχαίου βιβλίου και αναλύει τα προκαταρκτικά στάδια και τη διαδικασία έκδοσης των παπυρικών κειμένων. Κάνει έναν απολογισμό των επιτευγμάτων αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η φιλολογική και ιστορική έρευνα, καθώς επίσης και μια αποτίμηση της συμβολής των παπύρων στη γνώση μας γύρω από τον αρχαίο πολιτισμό.

 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ISBN 960-250-050-6

Τίτλος: Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας (τόμ. Α΄-Β΄-Γ΄)

Συγγραφείς: W.Windelband / H.Heimsoeth

Τιμή: 4.500 δρχ. (ο τόμος)

Σ’ αυτό το κλασικό εισαγωγικό φιλοσοφικό σύγγραμμα εκτίθεται με μοναδική σαφήνεια η εξέλιξη της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας από την απώτατη Αρχαιότητα ώς τη σύγχρονη εποχή και γίνεται φανερό μέσα από ποιες διαδικασίες της σκέψης διαμορφώθηκαν οι θεμελιακές αρχές με τις οποίες σήμερα αντιλαμβανόμαστε και κρίνουμε τον κόσμο και τη ζωή.

 

ISBN 960-250-151-0

Τίτλος: Η στωική ιδέα της πόλης

Συγγραφέας: Malcolm Schofield

Τιμή: 3.500 δρχ.

Ο συγγραφέας εξετάζει τις διαμάχες των αρχαίων φιλοσόφων σχετικά με την Πολιτεία, παρέχει γραμματολογικά τεκμήρια για το περιεχόμενο της και ανιχνεύει την έννοια του έρωτα, που ήταν για τον Ζήνωνα θεμελιώδης αρχή της πολιτικής ενότητας. Στο έργο του Χρυσίππου, η ιδέα μιας πολιτείας σοφών μετασχηματίζεται σε θεωρία μιας κοσμικής πόλης θεών και ανθρώπων. Ο συγγραφέας εξετάζει τα επιχειρήματα αυτής της θεωρίας και την εντάσσει στα αρχικά της πνευματικά συμφραζόμενα.

 

ISBN 960-250-004-2

Τίτλος: Η ελληνιστική φιλοσοφία

Συγγραφέας: A.A.Long

Τιμή: 5.000 δρχ.

Ελληνιστικός είναι ο ελληνικός και, αργότερα, ελληνορωμαϊκός πολιτισμός στην περίοδο που αρχίζει με το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) και τελειώνει, συμβατικά, με την ήττα του Μάρκου Αντωνίου από τον Οκταβιανό στη ναυμαχία του Ακτίου, το 31 π.Χ. Στη διάρκεια των τριών αυτών αιώνων την κεντρική θέση στην φιλοσοφία δεν την κατείχε ο Πλατωνισμός, αλλά ο Στωικισμός, ο Σκεπτικισμός και ο Επικουρισμός, φιλοσοφικά συστήματα που αναπτύχθηκαν όλα μετά τον Αριστοτέλη και καθορίζουν τις κύριες κατευθύνσεις της φιλοσοφίας στον ελληνιστικό κόσμο.

 

ISBN 960-250-014-Χ

Τίτλος: Encyclopedie de la Pleiade, Ιστορία της φιλοσοφίας (τόμ. Α΄-Β΄-Γ΄-Δ΄)

Τιμή: 4.500 δρχ. (ο τόμος)

Ο πρώτος τόμος περιέχει τέσσερις μελέτες για τους μεγάλους εκπροσώπους του γερμανικού ιδεαλισμού (τον Κάντ, τον Έγελο, τον Φίχτε και τον Σέλλινγκ), ο δεύτερος αναφέρεται σε φιλοσοφικά ρεύματα του 19ου αιώνα, που ταξινομούνται σε δύο κεφάλαια, ενώ ο τρίτος και ο τέταρτος προσεγγίζουν τα μεγάλα φιλοσοφικά ρεύματα του 19ου και του 20ου αιώνα.

 

ISBN 960-250-034-4

Τίτλος: Οι Σοφιστές

Συγγραφέας: W.K.C.Guthrie

Τιμή: 4.300 δρχ.

Το βιβλίο επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που έπαιξαν οι θεωρίες των Σοφιστών στη ζύμωση των πνευματικών ιδεών της εποχής τους και στη μετέπειτα εξέλιξη τους, σε θέματα όπως: η θρησκεία, οι ορθολογιστικές θεωρίες για την εξέλιξη του ανθρώπου, ο νόμος και η εξίσωσή του με το δίκαιο, η αρετή και η διδαχή της, η πολιτική-περιουσιακή-φυλετική ισότητα των ατόμων, η γλώσσα και το περιεχόμενο της και –προ πάντων- η σχετικότητα των απόλυτων αξιών και η επίδραση τους στην ηθική θεωρία.

 

ISBN 960-250-054-9

Τίτλος: Σωκράτης

Συγγραφέας: W.K.C.Guthrie

Τιμή: 4.300 δρχ.

Η συνεξέταση των Σοφιστών και του Σωκράτη επιτρέπει να κατανοήσουμε όχι μόνο τον καθένα χωριστά αλλά και τον αρχαιοελληνικό Διαφωτισμό συνολικά. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι, εφόσον ο Σωκράτης δεν έγραψε τίποτε, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε κριτικά όλες τις μαρτυρίες που έχουμε στη διάθεση μας για τον φιλόσοφο και τη διδασκαλία του, την ιδιόμορφη προσωπικότητα και την ακατανίκητη γοητεία που ασκούσε, τις πολιτικές του απόψεις και τις κατηγορίες που τον οδήγησαν στο θάνατο.

 

ISBN 960-250-041-7

Τίτλος: Ο Αριστοτέλης: Παρουσίαση και ερμηνεία της σκέψης του (τόμ.Α΄-Β΄)

Συγγραφέας: Ingemar During

Τιμή: 6.000 δρχ. (ο τόμος)

Το βιβλίο επιδιώκει να δώσει στον αναγνώστη μια ολοκληρωμένη εικόνα του στοχαστή, επιστήμονα και φιλοσόφου Αριστοτέλη, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει τη συνολική του δημιουργία ως μια ζωντανή φιλοσοφία σε αδιάκοπη πάλη με τα προβλήματα της εποχής του.

 

ISBN 960-250-038-7

Τίτλος: Αριστοτέλης

Συγγραφέας: W.D.Ross

Τιμή: 5.200 δρχ.

Ακολουθώντας πιστά τα νήματα της σκέψης του Αριστοτέλη όπως εκτυλίσσεται μέσα στα έργα του, ο Άγγλος συγγραφέας αναδεικνύει με φιλολογική ακρίβεια τα κύρια γνωρίσματα μιας φιλοσοφίας η οποία έθεσε, σε μεγάλο βαθμό, τις βάσεις της νεότερης επιστήμης. Σχολιαστής μάλλον των κειμένων στην ιστορική προοπτική τους παρά ερμηνευτής ή τιμητής των απόψεων που εκφράζουν, ο Ρος αποφεύγει συνήθως να προχωρήσει σε κριτικό απολογισμό, θεωρώντας ότι η ίδια η ιστορία της φιλοσοφίας έχει αποφασίσει για την αντοχή των αριστοτελικών ιδεών: άλλες τις αφομοίωσε δημιουργικά και άλλες τις απέρριψε εγκαίρως ως λανθασμένες.

 

ISBN 960-250-078-6

Τίτλος: Φιλοσοφική γραμματική

Συγγραφέας: Ludwig Wittgenstein

Τιμή: 7.000 δρχ.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου ασχολείται με τη φιλοσοφία της γλώσσας και το δεύτερο με τη φιλοσοφία των μαθηματικών. Και τα δύο μέρη τα συνδέει η ιδέα ότι το νόημα των σημείων θα πρέπει να αναζητηθεί στο ρόλο που παίζουν στη γλώσσα, και όχι σε κάποια υπερβατική εξωγλωσσική πραγματικότητα. Στόχος του συγγραφέα ο ρεαλισμός, είτε αποτελεί φιλοσοφική θέση περί της γλώσσας, είτε περί της φύσεως των μαθηματικών.

 

ISBN 960-250-127-8

Τίτλος: Η πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη

Συγγραφέας: Wolfgang Kullmann

Τιμή: 3.000 δρχ.

Ο Β. Κούλμαν προτείνει μια νεοτερική ανάγνωση της αριστοτελικής πολιτειακής θεωρίας, με εργαλεία του τα σύγχρονα πορίσματα της ηθολογίας, της ψυχανάλυσης και της κοινωνιολογίας. Κατά τον συγγραφέα, η αριστοτελική θεωρία έπαψε να είναι κατανοητή στα χρόνια μας επειδή αγνοείται το βιολογικό της υπόβαθρο. Αμφισβητώντας την ερμηνεία της πόλης ως ουσίας, ο Κούλμαν ανιχνεύει τις βιολογικές καταβολές των ηθικών και πολιτικών συγγραμμάτων του Έλληνα φιλόσοφου, με αφετηρία τη φράση του ότι ο άνθρωπος είναι φύσει ζώον πολιτικόν.

 

ISBN 960-250-005-0

Τίτλος: Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι

Συγγραφείς: G. S. Kirk / J. E. Raven / M. Schofield

Τιμή: 6.000 δρχ.

Το έργο αυτό αναφέρεται στους κυριότερους προσωκρατικούς “φυσικούς” και τους προδρόμους τους, που ενδιαφέρθηκαν κατά κύριο λόγο για τη φύση και τη συνάφεια των πραγμάτων γενικά. Το πρώτο μέρος ασχολείται με την ιωνική παράδοση, τους ατομιστές και τον Διογένη, ενώ το δεύτερο μέρος με την ιταλιωτική παράδοση, τον Αναξαγόρα και τον Αρχέλαο.

 

ISBN 960-250-098-0

Τίτλος: Πλατωνικές μελέτες

Συγγραφέας: Gregory Vlastos

Τιμή: 8.000 δρχ.

Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώνονται οι μελέτες του συγγραφέα για ποικίλα θέματα από τη μεταφυσική, την επιστημολογία, την ηθική και την κοινωνική φιλοσοφία του Πλάτωνα. Εκτός από τις ήδη δημοσιευμένες, υπάρχουν και δύο νέες μελέτες οι οποίες αφορούν την πλατωνική θεωρία του έρωτα αφενός και τα προβλήματα σημασιολογίας και λογικής που προκύπτουν στον Σοφιστή αφετέρου. Τα υπόλοιπα άρθρα, πολλά από τα οποία είναι εκτενώς αναθεωρημένα, αποτελούν το σύνολο σχεδόν του δημοσιευμένου έργου του συγγραφέα για τον Πλάτωνα.

 

ISBN 960-250-019-0

Τίτλος: Πλάτων: Ο άνθρωπος και το έργο του

Συγγραφέας: A. E. Taylor

Τιμή: 8.000 δρχ.

Πρόκειται για μιαν ανάλυση των πλατωνικών διαλόγων, χωρίς συστηματική ταξινόμηση του περιεχομένου τους κατά θέματα. Ο συγγραφέας αποφεύγει την υποταγή σε σχήματα και απόψεις που προσπαθούν να επιβάλουν μια συγκεκριμένη οπτική στη μελέτη των έργων του Πλάτωνα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνει στη χρονολόγηση των διαλόγων και τη σκιαγράφηση του ιστορικού πλαισίου και της εποχής, δεδομένου ότι η κατανόηση των πλατωνικών κειμένων προϋποθέτει την εξοικείωση του αναγνώστη με τα πρόσωπα των διαλόγων που έπαιξαν σημαίνοντα πολιτικό ρόλο στην Αθήνα του 5ου και 4ου αιώνα.

 

 

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ISBN 960-250-099-9

Τίτλος: Κλειδιά για τη γλωσσολογία

Συγγραφέας: Georges Mounin

Τιμή: 3.000 δρχ.

Πρόκειται για μια σύντομη εισαγωγή στη γλωσσολογία, κατανοητή και χρήσιμη τόσο σ’ εκείνους που αρχίζουν ειδικές σπουδές όσο και στο ευρύτερο κοινό, γιατί παρουσιάζει με τρόπο σαφή τις βασικές έννοιες ενός τομέα με τεράστιο ενδιαφέρον και καθοδηγητικό ρόλο σήμερα ανάμεσα στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Ο συγγραφέας ερμηνεύει τις έννοιες αυτές και κάνει μια κριτική παρουσίαςη των διαφόρων γλωσσολογικών σχολών και μεθόδων.


ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Τίτλος: Εγκυκλοπαιδεία της αρχαίας ελληνικής μουσικής

Συγγραφέας: Σόλωνας Μιχαηλίδης

Τιμή: 5.000 δρχ.

Βασικός σκοπός του συγγραφέα ήταν να συγκεντρώσει σε ένα περιεκτικό έργο όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία της αρχαίας ελληνικής μουσικής ζωής: μουσικούς όρους, μουσικά όργανα και χορούς, συγγραφείς και θεωρητικούς της μουσικής, συνθέτες και εκτελεστές, φιλοσόφους και ποιητές, των οποίων τα ονόματα έχουν με οποιονδήποτε τρόπο συνδεθεί με την αρχαία ελληνική μουσική. Η Εγκυκλοπαιδεία αγκαλιάζει την προκλασική, την κλασική και την ελληνιστική περίοδο μέχρι τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΔΙΚΑΙΟ

Τίτλος: Πολιτικές κοινωνίες στον Όμηρο

Συγγραφέας: Γ.Κ.Βλάχος

Τιμή: 3.400 δρχ.

Ο καθηγητής Γ.Κ.Βλάχος ερευνά τον κόσμο του Ομήρου από τη σκοπιά του πολιτικού επιστήμονα. Μελετά τα ιδεολογικά και θεσμικά στοιχεία που συνθέτουν τις μορφές της εξουσίας και τις μεθόδους διακυβέρνησης στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, συσχετίζοντάς τα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα γλωσσολογικά και εθνολογικά δεδομένα, αλλά και με τους πολιτισμούς που προηγήθηκαν ή συμβάδιζαν με τον ελληνικό εκείνη την εποχή.

 

Τίτλος: Εισαγωγή στη νομική σκέψη

Συγγραφέας: Karl Engisch

Τιμή: 4.000 δρχ.

Το κλασικό αυτό έργο έχει σκοπό να γνωρίσει στον νομικό, στον σπουδαστή της νομικής αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο τη λογική και τη μεθοδολογία της νομικής σκέψης. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι η νομική σκέψη πρέπει να επικεντρώνεται στο χειρισμό των νόμων, πράγμα που έχει πρωταρχική σημασία σ’ ένα κράτος δικαίου, όπου η λαϊκή θέληση εκδηλώνεται με τη δημοσίευσή τους.

 

Τίτλος: Λαϊκή δικαιοσύνη

Συγγραφέας: Δημήτριος Ι.Ζέπος

Τιμή: 3.000 δρχ.

Η μελέτη του Δ. Ζέπου, δημοσιευμένη το 1945, αποτελεί την πρώτη επιστημονική πραγματεία για το θεσμό της Λαϊκής Δικαιοσύνης που ίσχυσε στις ελεύθερες περιοχές της κατοχικής Ελλάδας. Με βάση τα επίσημα κείμενα, που χρονολογούνται από το 1943, ο συγγραφέας παραθέτει και ερμηνεύει τους κανόνες δικαίου που ρύθμιζαν τη λειτουργία της και παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη να συγκεντρωθεί το σχετικό νομολογιακό υλικό ώστε να διερευνηθεί ο τρόπος εφαρμογής του θεσμού.

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Τίτλος: Επιστημονική σκέψη 1900-1960

Επιμέλεια: R.Harre

Τιμή: 5.500 δρχ.

Στόχος των δοκιμίων αυτών είναι να παρουσιάσουν συνοπτικά τις κύριες τάσεις της επιστημονικής σκέψης του αιώνα μας και να εντοπίσουν τις γονιμότερες και σημαντικότερες εννοιολογικές καινοτομίες των τελευταίων χρόνων. Γίνεται φανερό ότι, σε σχέση με τον 19ο αιώνα, έχει μεσολαβήσει μια μεγάλη επανάσταση στις έννοιες και στις ιδέες γύρω από τη φύση. Ο συγκερασμός των παραδοσιακά ανεξάρτητων τομέων της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιστήμης του 20ού αιώνα χωρίς να έχει αλλάξει καθόλου η επιστημονική μέθοδος.

 

ISBN 960-250-102-2

Τίτλος: Η καταγωγή της σύγχρονης επιστήμης (1300-1800)

Συγγραφέας: Herbert Butterfield

Τιμή: 3.400 δρχ.

Οι διαλέξεις αυτές δόθηκαν στο Cambridge το 1948 και φιλοδοξούν να κινήσουν στον ιστορικό κάποιο ενδιαφέρον για τις θετικές επιστήμες και στον θετικό επιστήμονα κάποιο ενδιαφέρον για την Ιστορία. Από μεθοδολογική άποψη, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επικεντρώνονται στις μεγάλες προσωπικότητες του 15ου και 16ου αιώνα, αλλά κυρίως στις αποτυχίες ή τις λανθασμένες υποθέσεις των πρώτων επιστημόνων, τα συγκεκριμένα διανοητικά εμπόδια που έμοιαζαν αξεπέραστα σε ορισμένες περιόδους, τις διαδρομές της επιστημονικής εξέλιξης που οδήγησαν σε αδιέξοδο αλλά επέδρασαν καταλυτικά στην πρόοδο της επιστήμης.

 

ISBN 960-250-002-6

Τίτλος: Οι θετικές επιστήμες στην αρχαιότητα

Συγγραφέας: O. Neugebauer

Τιμή: 4.200 δρχ.

Ο συγγραφέας τονίζει ότι το κέντρο της αρχαίας επιστήμης βρίσκεται στην ελληνιστική περίοδο: μέσα στο χωνευτήρι αυτό αναπτύχθηκε και εξαπλώθηκε από την Ινδία μέχρι τη Δυτική Ευρώπη, κυριαρχώντας ώς την εποχή του Νεύτωνα, οπότε έδωσε τη θέση της στην σύγχρονη επιστήμη. Ο ελληνιστικός πολιτισμός είχε τις ρίζες του στους ασιατικούς πολιτισμούς, των οποίων η άνθηση είναι κατά πολύ προγενέστερη.

 

ISBN 960-250-101-4

Τίτλος: Στην κόψη της αλήθειας

Συγγραφέας: Charles C. Gillispie

Τιμή: 6.000 δρχ.

Το βιβλίο δεν προσπαθεί να αφηγηθεί συνοπτικά ολόκληρη την ιστορία της επιστήμης από τον Γαλιλαίο ώς τον Μάξουελ και τον Μέντελ. Σκοπός του συγγραφέα είναι να εκθέσει με αφηγηματική μορφή αυτό που πιστεύει ότι είναι η δομή της, εξετάζοντας την πορεία που χάραξε η κόψη της αλήθειας σε κάθε επιστήμη και περνώντας μέσα από την έρευνα της φύσης. Πιστεύοντας ότι η Ιστορία γίνεται από ανθρώπους κι όχι από αιτίες ή δυνάμεις, ο συγγραφέας δίνει την απαιτούμενη προσοχή στις πνευματικές προσωπικότητες που διεξήγαγαν τη μάχη και δείχνει συμπάθεια για τα θύματα αυτής της μάχης...

 

ISBN 960-250-069-7

Τίτλος: Από τον Αυγουστίνο στον Γαλιλαίο (τόμ. Α΄-Β΄)

Συγγραφέας: A.C.Crombie

Τιμή: 4.000 δρχ. (ο τόμος)

Ο πρώτος τόμος εκθέτει τις ιδέες του δυτικού χριστιανικού κόσμου για τη φύση από τον 5ο ώς τον 12ο αιώνα, εξηγεί πώς το σύστημα επιστημονικής σκέψης του 13ου αιώνα βασίστηκε σε ελληνικές και αραβικές πηγές και πώς τροποποιήθηκε μετά την εισαγωγή του, και εξετάζει τις σχέσεις της τεχνολογικής δραστηριότητας με την επιστήμη σε όλο το Μεσαίωνα.Ο δεύτερος τόμος αναφέρεται στην επιστημονική μέθοδο και τις θεμελιακές αρχές του συστήματος του 13ου αιώνα που άνοιξαν το δρόμο για τις ριζικότερες αλλαγές του 16ου και του 17ου αιώνα.

 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

ISBN 960-250-156-1

Τίτλος: Λαϊκές βιβλιοθήκες

Συγγραφέας: Σοφία Παλαμιώτη

Τιμή: 5.500 δρχ.

Ελάχιστες, δυστυχώς, βιβλιοθήκες στη χώρα μας έχουν οργανωθεί με βάση διεθνή πρότυπα, προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα. Κατά τη συγγραφέα, το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά μόνο όταν ληφθεί μέριμνα με σύγχρονη και συνεχώς εξελισσόμενη νομοθεσία και όταν δημιουργηθεί βιβλιοθηκονομικό κέντρο με συμβουλευτικές και συντονιστικές αρμοδιότητες - ένα κέντρο που θα θέσει τις βάσεις για τη σωστή λειτουργία όλων των βιβλιοθηκών και την προοδευτική σύνδεση τους σε ενιαίο Εθνικό Δίκτυο.

 

 

 

ΖΩΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ISBN 960-250-159-6

Τίτλος: Το ζήν επικινδύνως

Συγγραφέας: Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος

Τιμή: 5.000 δρχ.

Το εγχειρίδιο αυτό του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου είναι ένας χρήσιμος οδηγός για την αποφυγή των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα: οι δίαιτες, το αλκοόλ, το κάπνισμα? τα ατυχήματα στη δουλειά και στο παιχνίδι, στο σπίτι και στο ταξίδι? η παραγωγή ενέργειας, η ακτινοβολία κάθε είδους, οι θεομηνίες, τα χημικά, ακόμα και η λήψη φαρμάκων, αποτελούν απειλές για την υγεία και τη ζωή μας. Επίσης δίνεται έμφαση στο πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τον κίνδυνο, πώς καθορίζονται τα επιτρεπτά επίπεδα κινδύνου και πώς σταθμίζονται, αντιμετωπίζονται ή αποσοβούνται οι πιθανοί κίνδυνοι. Γιατί, εντέλει, πιο επικίνδυνη από τον ίδιο τον κίνδυνο είναι η άγνοιά του.

 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

Τίτλος: Αλέξανδρος Δελμούζος

Συγγραφέας: Ευάγγελος Π. Παπανούτσος

Τιμή: 4.800 δρχ.

Ο συγγραφέας παρακολουθεί τη ζωή του Δελμούζου και παράλληλα τις ζωηρές πνευματικές και πολιτικές ζυμώσεις που προκάλεσε στις αρχές του 20ου αιώνα το κίνημα του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού, ενώ παραθέτει αποσπάσματα από άρθρα και βιβλία που αντιπροσωπεύουν διάφορες περιόδους της ζωής του, από την εποχή του Βολιώτικου Σχολείου ώς τα χρόνια της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

Τίτλος: Νικόλας Γύζης

Συγγραφέας: Μαρίνος Καλλιγάς

Τιμή: 5.000 δρχ.

Πρόκειται για μια προσωπογραφία με την ευρύτερη έννοια, γιατί δεν αποτελεί μόνο την αφήγηση μιας ζωής αφιερωμένης με πάθος στην τέχνη του. Μέσα από ανέκδοτες επιστολές και άγνωστα ή πολύ λίγο γνωστά έργα του, προβάλλει ο αδιάκοπος μόχθος του Γύζη για την κατάκτηση της τέχνης, οι βαθύτεροι προβληματισμοί του καλλιτέχνη, και ταυτόχρονα η προσήλωση του ανθρώπου στην πατρίδα του ώς τον θάνατο του.

 

ISBN 960-250-113-8

Τίτλος: Δημήτρης Μητρόπουλος

Συγγραφέας: Απόστολος Κώστιος

Τιμή: 5.800 δρχ.

Ο θαυμασμός για τον Δ. Μητρόπουλο και η επιθυμία να συνεισφέρει στον τομέα της ελληνικής μουσικής ιστορίας, οδήγησαν τον μουσικολόγο Απόστολο Κώστιο στη συγγραφή αυτής της μελέτης, με στόχο να δώσει στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό μια πλήρη και σωστή εικόνα για τον Μητρόπουλο ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη.

 

Τίτλος: Ιώσηπος Μοισιόδαξ

Συγγραφέας: Πασχάλης Κιτρομηλίδης

Τιμή: 5.500 δρχ.

Ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ υπήρξε αμφιλεγόμενη και τραγική μορφή. Η θέση του στην ιστορία της ελληνικής παιδείας υπήρξε ξεχωριστή, γιατί διακήρυξε με τόλμη την ανάγκη της πολιτισμικής ανανέωσης ζητώντας καθιέρωση του “απλού ύφους” στην παιδεία και την πλήρη ευθυγράμμιση του πολιτισμού του βαλκανικού χώρου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

Τίτλος: Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος

Συγγραφέας: Κ.Θ.Δημαράς

Τιμή: 5.000 δρχ.

Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, συγγραφέας της Ιστορίας του ελληνικού έθνους, είναι δημιούργημά της και ταυτόχρονα δημιουργός της: γεννημένος ιστοριογράφος, και σε απόλυτη σύμπνοια με την εποχή του, αναλαμβάνει -στα μέσα του 19ου αιώνα- να συνδυάσει την ατομική με την υπερατομική αντίληψη, τη διασταύρωση της διαχρονίας με τη συγχρονία, την επιστήμη με την ιδεολογία, τον λόγο με την πράξη.

 

ISBN 960-250-036-0

Τίτλος: Άγγελος Σικελιανός

Συγγραφέας: Παντελής Πρεβελάκης

Τιμή: 3.500 δρχ.

Στον πρόλογο ο συγγραφέας εξιστορεί τις περιστάσεις που τον συνέδεσαν με τον Σικελιανό αρχίζοντας από τις Δελφικές Εορτές του 1927. Στα επόμενα κεφάλαια αναφέρεται στο έργο και την προσωπικότητα του ποιητή και στο παράρτημα, δημοσιεύει μερικές χαρακτηριστικές επιστολές του Σικελιανού προς τον Καζαντζάκη και τον Πρεβελάκη.

 

Τίτλος: Χρονογραφία Κ.Γ.Καρυωτάκη

Συγγραφείς: Γ.Π.Σαββίδη / Ν.Μ.Χατζηδάκη / Μαριλίζα Μητσού

Τιμή: 4.000 δρχ.

Αρχικά η Χρονογραφία αποτελούσε συμπλήρωμα των Ευρισκόμενων (1966) του ποιητή, αλλά η αυτόνομη έκδοσή της έχει διορθωθεί και εμπλουτιστεί με όσα νέα (ανέκδοτα ή άγνωστα) στοιχεία προέκυψαν από τη φιλολογική έρευνα είκοσι ετών.

 

Τίτλος: Γράμματα προς τον Χάινριχ Μπάρχφελντ

Συγγραφέας: Γιώργος Μπουζιάνης

Τιμή: 6.000 δρχ.

Τα γράμματα του Μπουζιάνη προς τον γκαλερίστα του στη Λειψία Χάινριχ Μπάρχφελντ αποτελούν μοναδικό χρονικό των σχέσεων του μεγάλου εξπρεσιονιστή καλλιτέχνη με έναν έμπορο έργων τέχνης και ταυτόχρονα καλλιεργημένο πνευματικό άνθρωπο, ένα στοχαστή που θαύμαζε απέραντα το ζωγράφο. Πέρα από τις συννενοήσεις για τις τρέχουσες συναλλαγές τους, αναπτύσσεται στην αλληλογραφία ένας πνευματικός διάλογος, που δίνει την ευκαιρία στον Μπουζιάνη να ανοίγει τη σκέψη και την ψυχή του και να εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο.

 

Τίτλος: Γιάννης Κεφαλληνός, ο χαράκτης

Συγγραφέας: Εμμανουήλ Χ.Κάσδαγλης

Τιμή: 8.300 δρχ.

Πρόθεση του συγγραφέα είναι να δώσει, όσο πιο αντικειμενικά μπορεί, την προσωπογραφία του σεμνού και ανθρωπιστή καλλιτέχνη που με τη διδασκαλία του οδήγησε σε άνθηση τη Χαρακτική στην Ελλάδα, ενώ ποτέ δεν θέλησε να προβάλει την προσωπική του δημιουργία.

 

ISBN 960-250-030-1

Τίτλος: Αλληλογραφία (1913-1952) – Κείμενα

Συγγραφέας: Γιάννης Κεφαλληνός

Τιμή: 5.000 δρχ.

Ο τόμος αυτός αποτελείται από δύο κυρίως μέρη: την αλληλογραφία του Γ. Κεφαλληνού, και τα κείμενα που συνέγραψε. Βρέθηκαν 142 επιστολές που έγραψε σε συγγενείς και φίλους. Τα κείμενα της ωριμότητας του Κεφαλληνού περιστρέφονται όλα γύρω από την Ιστορία της Τέχνης, τη χαρακτική και την εφαρμογή της στην τέχνη του βιβλίου.

 

ISBN 960-250-071-9

Τίτλος: Ελεύθεριος Βενιζέλος. Η διάπλαση ενός εθνικού ηγέτη

Συγγραφέας: Λιλή Μακράκη

Τιμή: 6.500 δρχ.

Καμία άλλη προσωπικότητα της νεότερης ελληνικής ιστορίας δεν υπήρξε τόσο αινιγματική και αμφιλεγόμενη όσο ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η πολυεπίπεδη μεταρρυθμιστική, επαναστατική και ηγετική σταδιοδρομία του νεαρού Βενιζέλου δεν έχει ωστόσο φωτιστεί άπλετα. Ο ερευνητής δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο μεγάλος εθνικός ηγέτης ήταν άνθρωπος της εποχής και του τόπου του, αφού - όπως έγραψε ο Π.Πρεβελάκης,- είχε το χάρισμα να “νιώθει την ψυχή του λαού να καίγει τα ρουθούνια του”

 

ISBN 960-250-073-5

Τίτλος: Απομνημονεύματα

Συγγραφέας: Βασίλειος Τατάκης

Τιμή: 7.000 δρχ.

Η ιστορία της Ελλάδας στα πρώτα τρία τέταρτα του αιώνα μας μέσα από τα βιώματα και τους αγώνες ενός αυτοδημιούργητου αγροτόπαιδου που έφτασε μέχρι την έδρα της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

ISBN 960-250-091-3

Τίτλος: Η ζωή ενός ζωγράφου

Συγγραφέας: Περικλής Βυζάντιος

Τιμή: 6.500 δρχ.

Ο Π. Βυζάντιος αποφάσισε να γράψει την αυτοβιογραφία του το 1971 στην Κηφισιά, όπου ανάρρωνε από μια περιπέτεια της υγείας του. Τις σημειώσεις είχε σκοπό να τις επεξεργαστεί και να κάνει την τελική τους κατάταξη. Δεν πρόλαβε όμως? πέθανε στην Αθήνα το 1972. Το ακατέργαστο υλικό αποδείχθηκε πλούσιο σε πληροφορίες, όχι μόνο για τη ζωή του ίδιου του ζωγράφου αλλά και για την εποχή και τους χώρους όπου έζησε. Η Αθήνα των αρχών του αιώνα, το Παρίσι του 1914, όπου βρέθηκε για σπουδές, και η κατοχή ζωντανεύουν μέσα από τη “μικρή ιστορία” ενός μεγαλοαστού, ο οποίος υπήρξε ταυτόχρονα και ευαίσθητος καλλιτέχνης.

 

ISBN 960-250-162-6

Τίτλος: Ο Βικέντιος Δαμοδός

Συγγραφέας: Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη

Τιμή: 7.000 δρχ.

Ο Βικέντιος Δαμοδός ανήκει στους “αναχωρητές λογίους” που ύστερα από σοβαρές σπουδές στη Δύση, γύρισαν στην πατρίδα και αφιέρωσαν τη ζωή τους σε διδακτικό και συγγραφικό έργο μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα περισσότερα και πιο σημαντικά συγγράμματά του παραμένουν ανέκδοτα.

 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ISBN 960-250-109-Χ

Τίτλος: Γύρω στον Σολωμό

Συγγραφέας: Λίνος Πολίτης

Τιμή: 6.800 δρχ.

Η έκδοση αυτή αποτελεί συλλογή φιλολογικών άρθρων και μελετών που καλύπτουν σχεδόν μισό αιώνα συστηματικής και γόνιμης ενασχόλησης του “πρύτανη των σολωμιστών” -όπως εύστοχα ονομάστηκε ο Λ. Πολίτης- με το έργο του κορυφαίου εθνικού μας ποιητή.

 

ISBN 960-250-126-Χ

Τίτλος: Νεοελληνικός διαφωτισμός

Συγγραφέας: Πασχάλης Κιτρομηλίδης

Τιμή: 8.000 δρχ.

Οι προσπάθειες να ανανεωθεί και να εμπλουτιστεί με ευρωπαϊκά πρότυπα και αξίες η πνευματική ζωή στην Ελλάδα χαρακτηρίζουν τον ευρύτερο 18ο αιώνα. Η εποχή αυτή ονομάστηκε “Νεοελληνικός Διαφωτισμός” και πρόκειται για μια στιγμή ανάτασης και ελπίδας που την εμπνέει το όραμα της ελευθερίας. Η μελέτη αυτή επιχειρεί σφαιρικά τη θεώρηση των ιδεών του Διαφωτισμού, όπως προσαρμόστηκαν στις συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας και παιδείας και εκφράστηκαν στα κείμενα της λόγιας ελληνικής γραμματείας. Στο επίκεντρο των αναλύσεων αυτών βρίσκεται η εξέλιξη των πολιτικών και κοινωνικών ιδεών.

 

Τίτλος: Ερωτικά όνειρα

Συγγραφέας: Μαρίνος Φαλιέρος

Τιμή: 5.000 δρχ.

Πρόκειται για δύο ερωτικά ποιήματα του Μαρίνου Φαλιέρου ο οποίος ήταν μέλος του κρητικού κλάδου της βενετικής οικογένειας των Falier. Όλα τα ποιήματα του χρονολογούνται στην περίοδο 1420-1430. Τα δύο ποιήματα, γραμμένα σε πολιτικό στίχο κλασικής μορφής με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία, χαρακτηρίζονται από έντονο, κάπως ρεαλιστικό ερωτικό στοιχείο, αλλά και από την αλληγορική διάθεση της αφήγησης του ονείρου.

 

ISBN 960-250-061-1

Τίτλος: Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Συγγραφέας: Λίνος Πολίτης

Τιμή: 6.500 δρχ.

Πρόκειται για μια ιστορική επισκόπηση της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τη βυζαντινή περίοδο ώς τις μέρες μας. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή της ελληνικής γλώσσας, ενώ στα άλλα δύο μέρη εξετάζονται αφενός η λογοτεχνική δημιουργία μέχρι τον 18ο αιώνα και αφετέρου τα έργα του 19ου και 20ού αιώνα.

 

Τίτλος: Κείμενα

Συγγραφέας: Δημήτρης Πικιώνης

Τιμή: 4.700 δρχ.

Τα κείμενα αυτά, συγκεντρωμένα και επεξεργασμένα από την κόρη του Αγνή Πικιώνη και τον συνεργάτη της Μιχάλη Παρούση, αποκαλύπτουν στο κοινό μια σχετικά άγνωστη πλευρά του μεγάλου αρχιτέκτονα. Πλάι στο αρχιτεκτονικό και ζωγραφικό του έργο, ο Πικιώνης καταγράφει από το 1918 ώς το θάνατο του το μακρύ ταξίδι του προς την “εσώτερη αλήθεια”. Η έκδοση, που προλογίζεται από τον Ζήσιμο Λορεντζάτο, περιλαμβάνει επίσης χρονολογικούς πίνακες, βιογραφίας και κειμένων, και πολλά σχέδια του ίδιου του συγγραφέα.

 

Τίτλος: Οράματα και θάματα

Συγγραφέας: Στρατηγός Μακρυγιάννης

Τιμή: 5.000 δρχ.

Στο δεύτερο έργο του Μακρυγιάννη, εκτός από ιστορικές πληροφορίες, που συμπληρώνουν και διαφωτίζουν τα Απομνημονεύματα, περιέχονται και λαογραφικά στοιχεία. Το ενδιαφέρον όμως του Μακρυγιάννη δεν περιορίζεται σε αυτά, αλλά επεκτείνεται και σε φαινόμενα του ψυχικού βίου. Στα Απομνημονεύματα μιλάει και γράφει ο πολεμιστής Μακρυγιάννης, ενώ στο έργο αυτό ο χριστιανός Μακρυγιάννης, και μάλιστα ο μυστικιστής, ο λαϊκός θεολόγος.

 

Τίτλος: Οράματα και θάματα. Το χειρόγραφο του Μακρυγιάννη

Συγγραφέας: Στρατηγός Μακρυγιάννης

Τιμή: 5.000 δρχ.

 

Τίτλος: Κείμενα για τα “Οράματα και Θάματα” του Μακρυγιάννη

Τιμή: 1.500 δρχ.

Κατά την παρουσίαση του ανέκδοτου έργου του Στρατηγού Μακρυγιάννη “Οράματα και Θάματα” σε ειδική συγκέντρωση στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη τον Δεκέμβριο του 1983, διάφοροι ομιλητές αναφέρθηκαν στη ζωή και το έργο του. Τα κείμενα των ομιλιών τους δημοσιεύονται σ’ αυτό το τομίδιο.

 

Τίτλος: Προλεγόμενα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς (τόμ. Α΄-Β΄-Γ΄-Δ΄)

Συγγραφέας: Αδαμάντιος Κοραής

Τιμή: 8.500 δρχ. (ο τόμος)

Τα Προλεγόμενα του Κοραή είναι από τα πιο πολυδιαβασμένα κείμενα του, και την εποχή που εκδόθηκαν προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις, ευνοϊκές αλλά και δυσμενείς: πρόκειται ίσως για τα γραπτά που αποτέλεσαν το αντικείμενο των περισσότερων και πιο γόνιμων συζητήσεων της ελληνικής λογιοσύνης. Έχοντας ως κύριο άξονα τη γλώσσα και την παιδεία, αφήνουν να φανεί ακέραιη η σκέψη του Κοραή που προσπαθεί να διδάξει και να προβληματίσει.

 

Τίτλος: Το χειρόγραφο, το βιβλίο, τα ιστορικά αρχεία

Συγγραφέας: Ιωάννα Κωνσταντίνου

Τιμή: 1.200 δρχ.

Το βιβλίο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες και οδηγίες για τη προφύλαξη και τη συντήρηση χειρογράφων, βιβλίων και αρχείων, η επιβίωση των οποίων έχει άμεση σχέση με τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής τους, την ποιότητα της πρώτης ύλης και την επεξεργασία της. Εξαρτάται ακόμη από το περιβάλλον στο οποίο φυλάσσονται, τη χρήση που τους γίνεται ή τις ταλαιπωρίες που υφίστανται. Η συγγραφέας ελπίζει να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους φορείς ώστε να λάβουν μέτρα για την διάσωση της πνευματικής μας κληρονομιάς.

 

Τίτλος: Ο Σεφέρης στην Πύλη της Αμμοχώστου

Τιμή: 4.000 δρχ.

Το βιβλίο περιέχει οκτώ ομιλίες από τρεις Ελλαδίτες και πέντε Κυπρίους μελετητές του έργου του Γ. Σεφέρη που έγιναν στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον ποιητή, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκωσίας, το 1984.

 

Τίτλος: Ο θάνατος του Μέδικου

Συγγραφέας: Παντελής Πρεβελάκης

Τιμή: 8.000 δρχ.

Το έργο διαδραματίζεται στην αυλή μιας από τις σημαντικότερες ηγεμονικές οικογένειες της Αναγέννησης, με πρωταγωνιστή τον Τζουλιάνο, νεότερο αδελφό του Λαυρέντιου του Μεγαλοπρεπούς, που δολοφονήθηκε μέσα στον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας, το Πάσχα του 1478. Η πρώτη έκδοση σχεδιάστηκε από τον χαράκτη Γιάννη Κεφαλληνό και τυπώθηκε σε ελάχιστα αντίτυπα. Μισόν αιώνα μετά, ανατυπώνεται με σύγχρονα μέσα ώστε το σημερινό κοινό να χαρεί μια ισορροπημένη σύζευξη λόγου και τέχνης.

 

ISBN 960-250-028-Χ

Τίτλος: Επτά δοκίμια και μελετήματα για τον Καβάφη (1936-1974)

Συγγραφέας: Filippo Maria Pontani

Τιμή: 4.100 δρχ.

Συναγωγή των κυριοτέρων εργασιών του Ποντάνι για τον Καβάφη που αποτελούν μείζονα συμβολή στις διεθνείς καβαφικές σπουδές. Τα κείμενα του τόμου (φιλολογικά άρθρα, κριτικά σχόλια, μελέτες για τις πηγές και τη μετρική του), καταταγμένα σε χρονολογική σειρά, συμπληρώνουν τη μνημειώδη ιταλική μετάφραση των 154 Ποιημάτων του Αλεξανδρινού ποιητή.

 

ISBN 960-250-062-Χ

Τίτλος: Ο λόγος της απουσίας. Δοκίμιο για την επιστολογραφία με σαράντα ανέκδοτα γράμματα του Φώτου Πολίτη

Συγγραφέας: Παναγιώτης Μουλλάς

Τιμή: 4.500 δρχ.

Το βιβλίο αυτό, έκδοση 40 ανέκδοτων γραμμάτων του Φώτου Πολίτη αλλά και θεωρητική διερεύνηση του επιστολικού χώρου, κινείται ταυτόχρονα στον άξονα της διαχρονίας και της συγχρονίας. Από μια άποψη είναι γραμμένο στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο πρόσωπο. Λόγος για την επιστολογραφία, τεκμηριώνεται επίμονα με επιστολικά παραθέματα ή μεταμορφώνεται, όταν χρειάζεται, σε επιστολή.

 

ISBN 960-250-092-1

Τίτλος: Κείμενα

Συγγραφέας: Γιάννης Παππάς

Τιμή: 5.000 δρχ.

Είκοσι τέσσερα κείμενα του γνωστού γλύπτη και ζωγράφου Γιάννη Παππά, καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών ως το 1978, συνθέτουν το προσωπικό στίγμα του καλλιτέχνη, του βιβλιόφιλου, του κριτικού, του διδασκάλου. Τα κείμενα αυτά, γραμμένα από το 1967 μέχρι το 1990 σε διάφορες περιστάσεις, κατανέμονται σε επτά θεματικές ενότητες.

 

ISBN 960-250-158-8

Τίτλος: Η ζωή και ο θάνατος του Γουσταύου Φλουράνς

Συγγραφέας: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

Τιμή: 6.500 δρχ.

Φυσιολόγος, με κρίση μάλλον προς την ανθρωπολογία, υπό την σκιάν επιφανούς πατρός, εφήμερος καθηγητής στο κολέγιο της Γαλλίας, μαχόμενος δημοσιογράφος στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες, την Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα και τη Νεάπολη, εθελοντής στην επανάσταση της Κρήτης και εκλεγμένος πληρεξούσιος του Κρητικού Λαού, καταζητούμενος στη Γαλλία, την Τουρκία, την Ελλάδα και την Ιταλία εξαιτίας της ανατρεπτικής του δράσης, διοικητής τάγματος κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Παρισιού, στρατηγός και εκλεγμένο μέλος της Παρισινής Κομούνας, ο Γουσταύος Φλουράνς έζησε, στα τριάντα τρία χρόνια της ύπαρξής του (1838-1871), μια ζωή πολυτάραχη.

 

ISBN 960-250-160-Χ

Τίτλος: Φιλέλληνες

Συγγραφέας: Μιμίκα Κρανάκη

Τιμή: 5.000 δρχ.

Φιλέλληνες: οι άνθρωποι του “αλλού”, όχι κατ’ ανάγκη Έλληνες, αγαπούν από μακριά, έξω από τον χώρο τους, μια Ελλάδα ιδανική, ο καθένας τη δικιά του.

Παρωδία της Οδύσσειας, αν θέλετε, όπου όμως μήτε Οδυσσέας υπάρχει, μήτε Ιθάκη: το 1945 μια καραβιά Ελλήνων υποτρόφων φεύγει για τη Γαλλία. Με τα χρόνια, με τις προσωπικές τους εμπειρίες της ξενιτιάς και τη Μεγάλη Μετανάστευση των εθνών που συγκλονίζει τον κόσμο ολοένα πιο έντονα, ανακαλύπτουν πως στις μέρες μας ολόκληρη η υφήλιος κατοικείται από φιλέλληνες, από τους boat-people της Ασίας και της Αφρικής ώς τους πρόσφυγες της Ευρώπης.

 

Τίτλος: Αδαμάντιος Κοραής: Βίος και έργα

Συγγραφέας: Ανδρέας Μάμουκας

Τιμή: 4.200 δρχ.

Το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής βιβλιοθήκης του Κοραή έφτασε στη Χίο το 1850, σύμφωνα με τη διαθήκη του μεγάλου σοφού, και τα επόμενα χρόνια γίνονταν προσπάθειες να αποσπασθούν από τον αρχιμανδρίτη Καλλίνικο Κρεατσούλη τα υπόλοιπα βιβλία και χειρόγραφα του Κοραή. Ο Κρεατσούλης αποτάθηκε το 1855 στον μαθητή του Ανδρέα Μάμουκα προτείνοντάς του να αναλάβει την έκδοση των έργων του Κοραή. Αν και το έργο του είναι αποσπασματικό, λόγω των δυσκολιών που συνάντησε, η συμβολή του Μάμουκα στη θεμελίωση των κοραϊκών σπουδών έχει αναγνωριστεί γενικά, ώστε να μπορούμε να τον θεωρούμε τον πρώτο συστηματικό κοραϊστή.

 

Τίτλος: Ιστορία του Βελισαρίου

Κριτική έκδοση: W. F. Bakker / A. F. van Gemert

Τιμή: 8.000 δρχ.

Το κύριο θέμα της Βελισαριάδας είναι ο φθόνος των αρχόντων που ακυρώνει τις ελπίδες για την επιβίωση του Βυζαντίου. Αντίθετα, ο λαός δίνει σωστές συμβουλές στον αυτοκράτορα και αγαπάει τον αφοσιωμένο και πιστό Βελισάριο. Υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ του αληθινού και του μυθικού Βελισαρίου και γι’αυτό έμεινε ζωντανός στη μνήμη των ανθρώπων παίρνοντας διαστάσεις θρύλου. Το δημοκρατικό και αντιαρχοντικό πνεύμα του ποιήματος προϋποθέτει την κοινωνική κατάσταση του 14ου αιώνα και την ανάδειξη του λαού ως πολιτικής δύναμης.

 

ISBN 960-250-118-9

Τίτλος: Ο πόλεμος της Τρωάδος

Κριτική έκδοση: Μ. Παπαθωμόπουλου / E. M. Jeffreys

Τιμή: 12.000 δρχ.

Το έπος του Μπενουά, γραμμένο το 1170 σε 30.000 οκτασύλλαβους, μεταφράστηκε σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Η ελληνική μετάφραση έγινε πιθανόν τον 14ο αιώνα στη φραγκοκρατούμενη Πελοπόννησο και περιλαμβάνει 14.403 στίχους, είναι δηλαδή το εκτενέστερο έμμετρο κείμενο της δημώδους λογοτεχνίας μας.

 

ISBN 960-250-119-7

Τίτλος: Είκοσι μελέται διά την Εκκλησίαν Κύπρου (4ος έως 20ος αιών.)

Συγγραφέας: Βενέδικτος Εγγλεζάκης (Αρχιμανδρίτης Παύλος)

Τιμή: 8.000 δρχ.

Οι είκοσι μελέτες που περιλαμβάνονται εδώ έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον αναγνώστη στη γνωριμία και την κατανόηση τόσο της ιστορίας της Κυπριακής Εκκλησίας όσο και των σύγχρονων μεθόδων της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Με αυτή την έννοια, το έργο τούτο ενέχει ευρύτερη σημασία, η οποία αφορά την ελληνική επιστήμη της Εκκλησιαστικής Ιστορίας πέραν των ορίων της Κύπρου. Επειδή η ιστορία αυτή υπήρξε πάντοτε αλληλένδετη με την ιστορία του λαού της, ο αναγνώστης θα γνωρίσει έτσι τη νοοτροπία των Ελλήνων της Κύπρου που επιβίωσαν χιλιετίες ολόκληρες ως χριστιανοί και ως Έλληνες υπό αντίξοες συνθήκες.

 

ISBN 960-250-161-8

Τίτλος: Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου

Συγγραφέας: Παναγιωτάκης Κοδρικάς

Τιμή: 8.000 δρχ.

Στη Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου (1818), ο Παναγιώτης Κοδρικάς εκθέτει συστηματικά αλλά και σε πολεμικό τόνο το γλωσσικό και εθνικό του πιστεύω, επισκοπώντας την ιστορία της ελληνικής από τους αρχαϊκούς χρόνους και αποτιμώντας τις προσπάθειες των συγχρόνων του λογίων. Το έργο αντικατοπτρίζει τις γλωσσικές και ιδεολογικές ζυμώσεις στους κόλπους του νεοελληνικού Διαφωτισμού.

 

 

ΤΕΧΝΗ

ISBN 960-250-025-5

Τίτλος: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Κρης

Συγγραφέας: Μανόλης Χατζηδάκης

Τιμή: 3.800 δρχ.

Στον τόμο αυτό συγκεντρώθηκαν διαλέξεις και μελέτες που πραγματεύονται διάφορες πτυχές του, νεανικού κυρίως, έργου του Θεοτοκόπουλου. Η θητεία του Θεοτοκόπουλου στην κρητική ζωγραφική υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του προσωπικού του ύφους. Ανιχνεύονται επίσης οι βυζαντινές και οι δυτικές επιρροές στα έργα του.

 

ISBN 960-250-012-3

Τίτλος: Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχιτεκτονική

Συγγραφέας: Richard Krautheimer

Τιμή: 12.000 δρχ.

Στο βιβλίο αυτό, η παλαιοχριστιανική και η βυζαντινή αρχιτεκτονική προβάλλονται, όχι ως προοίμιο της μεσαιωνικής ναοδομίας, αλλά ουσιαστικά ως τελευταία φάση της οικοδομικής της ύστερης αρχαιότητας. Παρουσιάζεται η χριστιανική αρχιτεκτονική στην Ανατολή από τις απαρχές μέχρι την πτώση της Κωνσταντινούπολης, ενώ, όσον αφορά τη Δύση, εκτίθενται οι εξελίξεις μόνο ώς το τέλος του 6ου αιώνα, μια και η οικοδομική της προκαρολίγγειας και πρώιμης καρολίγγειας εποχής αντιπροσωπεύει διαφορετική τάση και οφείλει να αντιμετωπίζεται χωριστά.

 

ISBN 960-250-144-8

Τίτλος: Το χρονικό της τέχνης

Συγγραφέας: Ernst Gombrich

Τιμή: 11.000 δρχ.

Το βιβλίο αυτό, που έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες, οφείλει τη μοναδική δημοτικότητα του στην άμεση και απλή γραφή έχοντας ως στόχο να βοηθήσει τον αρχάριο “να βάλει σε μια κατανοητή τάξη τον πλούτο των νοημάτων, των περιόδων και των τεχνοτροπιών που συσσωρεύονται στις σελίδες των πιο φιλόδοξων έργων” και, χρησιμοποιώντας τη διαίσθηση του στην ψυχολογία των εικαστικών τεχνών, να δει την ιστορία της τέχνης ως “συνεχή διαπλοκή και εναλλαγή των παραδόσεων, όπου κάθε έργο αναφέρεται στο παρελθόν και δείχνει το μέλλον”, “μια ζωντανή αλυσίδα που συνδέει ώς σήμερα τη δική μας εποχή με την εποχή των Πυραμίδων”.

 

ISBN 960-250-155-3

Τίτλος: Τραύμα

Συγγραφείς: Στέφανος Γερουλάνος / Rene Bridler

Τιμή: 8.000 δρχ.

Ο ακριβής και γλαφυρός λόγος και η έξοχη εικονογράφηση ζωντανεύουν τους τραυματισμούς κατά τους αθλητικούς αγώνες, τον πόλεμο, το κυνήγι και τα ατυχήματα της καθημερινής ζωής στην αρχαία Ελλάδα. Οι εικόνες συνοδεύονται από κατατοπιστικές λεζάντες αποτελώντας αφ’ εαυτών ένα πολύτιμο λεύκωμα. Σε ιδιαίτερα κεφάλαια οι συγγραφείς πραγματεύονται τις ποικίλες μορφές ιατρικής φροντίδας και την πρόοδο της αρχαίας ελληνικής ιατρικής από τον Μύθο στον Λόγο, καταδεικνύοντας συνάμα την πολλαπλή διαχρονική σημασία της εξέλιξης αυτής για τον άνθρωπο.

 

Τίτλος: Ανθολόγημα θησαυρών του Εθνικού Μουσείου

Συγγραφείς: Χρίστος και Σέμνη Καρούζου

Τιμή: 7.000 δρχ.

Το λεύκωμα αυτό περιλαμβάνει 134 πίνακες με αντιπροσωπευτικά εκθέματα του Εθνικού Μουσείου, που καλύπτουν όλες τις φάσεις της αρχαίας ελληνικής τέχνης: νεολιθική, μυκηναϊκή, γεωμετρική, αρχαϊκή, κλασική, ελληνιστική. Η περιγραφή των έργων συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και μια ιστορική επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης.

 

Τίτλος: Karl Krazeisen - Προσωπογραφίες Ελλήνων και φιλελλήνων αγωνιστών

Τιμή: 15.000 δρχ.

Το λεύκωμα περιλαμβάνει τις προσωπογραφίες των αγωνιστών που φιλοτέχνησε ο Βαυαρός αξιωματικός και ερασιτέχνης ζωγράφος Κάρλ Κρατσάιζεν και τις οποίες γνώρισαν γενιές ολόκληρες Ελλήνων ώς τις μέρες μας. Είναι πανομοιότυπο του αρχικού με την προσθήκη επιπλέον δεκαέξι προσωπογραφιών που σχεδιάστηκαν αρχικά με μολύβι.

 

ISBN 960-250-000-Χ

Τίτλος: Εικόνες της Κέρκυρας

Συγγραφέας: Παναγιώτης Βοκοτόπουλος

Τιμή: 15.000 δρχ.

Η Κέρκυρα περιήλθε στη Βενετία από το 1386 μέχρι το 1797. Δεν ήταν σπουδαίο καλλιτεχνικό κέντρο πριν από την πτώση της Κρήτης στους Τούρκους. Λίγες είναι οι βυζαντινές και πρώιμες μεταβυζαντινές εικόνες που έχουν σωθεί στις εκκλησίες και τα μοναστήρια της. Από τον 15ο μέχρι τον 17ο αιώνα όμως, η Κέρκυρα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Κρήτη, τη σημαντικότερη βενετική κτήση και το σπουδαιότερο τότε πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο του Ελληνισμού. Οι περισσότερες και καλύτερες εικόνες της αυτής περιόδου στην Κέρκυρα είναι κρητικές.

 

ISBN 960-250-116-2

Τίτλος: Αρχιτεκτονικής σημάδια και διδάγματα

Συγγραφέας: Τάσος Μπίρης

Τιμή: 10.000 δρχ.

Τι είναι αυτό που κάνει να έχουν μεταξύ τους τόση συνάφεια τα γκρεμισμένα μέλη ενός αρχαίου ναού ή θεάτρου; Παρά την καταστροφή που έχει επέλθει, εξακολουθούν να συνδέονται από μια ιδεατή γραμμή, που είναι τόσο ισχυρή ώστε η φθορά πολύ δύσκολα μπορεί να την εξαφανίσει. Πάνω της μπορείς να ανασυνθέσεις αυτά τα απομεινάρια, όσο λίγα και αν είναι, και να συλλάβεις με τη φαντασία σου το όλον από το οποίο προέρχονται. Αυτός ο άυλος συνεκτικός ιστός είναι το ίχνος της συνθετικής δομής? μια απολύτως ειδική ακολουθία σημείων, και ταυτόχρονα κύριος συνθετικός κανόνας.

 

ISBN 960-250-128-6

Τίτλος: Αναμνήσεις (Λεύκωμα)

Συγγραφέας: Βάσω Μανωλίδου

Τιμή: 15.000 δρχ. (περιέχει δύο CD με το έργο του Σ.Μπέκετ “Ευτυχισμένες μέρες”)

Η μεγάλη πρωταγωνίστρια εξιστορεί τη θεατρική της διαδρομή, ξεναγώντας τον αναγνώστη από τα παρασκήνια ώς τη σκηνή, και από τις πρόβες ώς τις παραστάσεις. Το λεύκωμα συμπληρώνεται από κριτικές, απόψεις ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί της, έναν κατάλογο των έργων που έπαιξε, και πλούσιο εικονογραφικό υλικό, που ζωντανεύει τον κόσμο του θεάτρου, όπως εκείνη τον έζησε, με όλες τις αξέχαστες μορφές του, από το 1932 μέχρι το 1981.

 

ISBN 960-250-142-1

Τίτλος: Παξινού / Μινωτής (Λεύκωμα)

Τιμή: 15.000 δρχ.

Το λεύκωμα αυτό, με την πλούσια εικονογράφηση, περιλαμβάνει ένα χρονολόγιο με τους κυριότερους σταθμούς της σταδιοδρομίας των δύο μεγάλων ηθοποιών, έναν αναλυτικό κατάλογο με τις παραστάσεις και τις ταινίες στις οποίες έλαβαν μέρος, ένα απάνθισμα από τις κριτικές που γράφτηκαν γι’ αυτούς, και έναν κατάλογο με τα θεωρητικά κείμενα του Αλέξη Μινωτή, τα οποία αποτελούν και την πνευματική διαθήκη του στο χώρο του θεάτρου.

 

ISBN 960-250-137-5

Τίτλος: Κατάλογος γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Συγγραφείς: : Γ.Δεσπίνης / Θ.Στεφανίδου-Τιβέριου / Εμμ.Βουτυρά

Τιμή: 15.000 δρχ.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης περιέχει γλυπτά από τη Μακεδονία και τη Θράκη τα οποία βρέθηκαν τυχαία ή σε ανασκαφές. Ορισμένα όμως προέρχονται κι από άλλες περιοχές, αφού ανήκαν σε ιδιωτικές συλλογές που δωρήθηκαν ή κατασχέθηκαν. Για τον τόμο αυτόν φωτογραφήθηκαν 148 γλυπτά που είναι ήδη στημένα στις αίθουσες της έκθεσης. Κάθε περίοπτο έργο έχει φωτογραφηθεί και από τις τέσσερις πλευρές του.

 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ISBN 960-250-070-0

Τίτλος: Ελληνοαλβανικά κείμενα για γλωσσική προσέγγιση

Επιμέλεια: Τίτος Γιοχάλας

Τιμή: 1.500 δρχ.

Τα κείμενα που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον τόμο αποσκοπούν κυρίως στο να βοηθήσουν όσους γνωρίζουν την αλβανική στην εκμάθηση και τελειοποίηση της ελληνικής γλώσσας. Απευθύνονται κυρίως σε μαθητές, και φιλοδοξούν να καλύψουν το κενό που υπάρχει στον τομέα των δίγλωσσων ελληνοαλβανικών έργων.

 

ISBN 960-250-072-7

Τίτλος: Ελληνορωσικά κείμενα για γλωσσική προσέγγιση

Τιμή: 1.500 δρχ.

Οι εκπαιδευτικοί - νεοελληνιστές ελληνικής και μη καταγωγής- που εργάζονται τώρα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα σχολεία και τα φροντιστήρια της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Γεωργίας, καθώς επίσης και οι Έλληνες που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα, χρειάζονται ένα απλό βιβλίο με παράλληλα ελληνικά και ρωσικά κείμενα ούτως ώστε να αντιληφθούν ευκολότερα τον τρόπο ζωής και σκέψης του σύγχρονου Έλληνα. Αυτό το κενό φιλοδοξεί να καλύψει η παρούσα έκδοση.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ

ISBN 960-250-096-4

Τίτλος: Η ποιητική των Ρωμαίων “Νεωτέρων”

Συγγραφέας: Θεόδωρος Παπαγγελής

Τιμή: 4.200 δρχ.

Στην παρούσα μελέτη γίνεται ? για πρώτη φορά στην ελληνική αλλά και στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία? μια απόπειρα συστηματικής και περιεκτικής περιγραφής των γραμματολογικών, ιστορικών και κοινωνικών εξελίξεων οι οποίες υπέθαλψαν την αλεξανδρινή αισθητική και ποιητική, δημιούργησαν τις άμεσες προϋποθέσεις της ρωμαϊκής Νεωτερικής “στροφής” και επικαθόρισαν σε σημαντικό βαθμό την κλασική ποίηση των χρόνων του Αυγούστου.

 

ISBN 960-250-157-Χ

Τίτλος: Η ποιητική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας

Συγγραφέας: Δανιήλ Ιακώβ

Τιμή: 3.500 δρχ.

Στα ερωτήματα σχετικά με την καταγωγή της ποίησης, το περιεχόμενο και την επίδραση της στον δέκτη θα μπορούσε κανείς ν’ απαντήσει μελετώντας την αρχαία λογοτεχνία από τον Όμηρο μέχρι τους ποιητές της ελληνιστικής εποχής. Επειδή όμως αυτό το φιλόδοξο σχέδιο δύσκολα μπορεί να αναλάβει ένας και μόνο ερευνητής, ο δεύτερος τόμος της σειράς “Ελληνική και Ρωμαϊκή Ποιητική” περιορίζεται στην αρχαία ελληνική τραγωδία, εξετάζοντας επίσης ? σε ξεχωριστό δοκίμιο? τις οικείες θεωρητικές θέσεις της αριστοτελικής Ποιητικής.

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Τίτλος: Κύπρος ΄74. Το άλλο πρόσωπο της Αφροδίτης (ελληνικά & αγγλικά)

Τιμή: 5.000 δρχ.

Ο τόμος είναι μια ευρύτατη επισκόπηση της ιστορίας, της οικονομίας, της εκπαίδευσης, της λαογραφίας, της τέχνης και γενικότερα του πολιτισμού της Μεγαλονήσου. Πραγματεύεται τη φυσιογνωμία της Κύπρου και περιλαμβάνει λογοτεχνικά κείμενα εμπνευσμένα από την Κύπρο καθώς επίσης και ένα χρονικό της καταστροφής. Το βιβλίο συνοδεύεται από πλούσια εικονογράφηση.

 

Τίτλος: Μνήμη Ιωάννη-Γαβριήλ Εϋνάρδου (1775-1863) (ελληνικά & αγγλικά)

Τιμή: 2.000 δρχ.

Ο Εϋνάρδος υπήρξε τραπεζίτης στη Γενεύη, με διεθνή αναγνώριση και ακτινοβολία. Στενός φίλος του Καποδίστρια, διέθετε υψηλές γνωριμίες και έταξε σκοπό της ζωής του να υπηρετήσει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Στο βιβλίο δημοσιεύονται άρθρα για τον Εϋνάρδο, αποσπάσματα από επιστολές και άλλα κείμενα του ιδίου.

 

Τίτλος: Χειρόγραφα εκκλησιαστικής μουσικής (1453-1820) (με δίσκο LP)

Συγγραφέας: Μανόλης Χατζηγιακουμής

Τιμή: 12.000 δρχ.

Σκοπός του βιβλίου είναι να γνωρίσει στο ευρύτερο κοινό την εκκλησιαστική μουσική του ανατολικού κλίματος. Με την παρουσίαση 108 επιλεγμένων χειρογράφων γίνεται δυνατή η αναδρομή στην εκκλησιαστική μουσική δραστηριότητα της περιόδου 1453-1820 και στους μεγάλους μουσικούς της εποχής.

 

Τίτλος: Η ελληνική ζωγραφική (1832-1922) (ελληνικά & αγγλικά)

Συγγραφέας: Χρύσανθος Χρήστου

Τιμή: 15.000 δρχ.

Ο συγγραφέας επιχειρεί μια ουσιαστική παρουσίαση της ελληνικής ζωγραφικής του περασμένου αιώνα, βασισμένη σε εξαντλητική μελέτη αρχείων και συλλογών, δημόσιων και ιδιωτικών, με έργα νεοελληνικής τέχνης, ενώ προσπαθεί να αναδείξει πολύπλευρα την αισθητική πλευρά του καλλιτεχνικού έργου. Παράλληλα η επιλεγμένη εικονογράφηση και οι ιστορικές αναφορές του κειμένου επιτρέπουν στον αναγνώστη να ζήσει, μέσα από το καλλιτεχνικό έργο, μια ιδιαίτερα σημαντική εποχή της ιστορίας μας.

 

Τίτλος: Το ελληνικό βιβλίο

Συγγραφείς: Α. Κουμαριανού / Λ. Δρούλια / E. Layton

Τιμή: 12.000 δρχ.

Πρόθεση του βιβλίου είναι να δείξει τη σημασία που έχει για την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία μας η μελέτη των ελληνικών εκδοτικών δραστηριοτήτων. Χάρη στο πλούσιο εικονογραφικό υλικό, ο αναγνώστης μπορεί να γνωρίσει ορισμένα από τα πιο λαμπρά επιτεύγματα της ελληνικής τυπογραφικής τέχνης και να παρακολουθήσει τις διαδοχικές φάσεις από τις οποίες πέρασε.

 

Τίτλος: Συλλογή Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης

Εισαγωγή-κείμενα: Ματούλα Σκαλτσά

Τιμή: 12.000 δρχ.

Η έκδοση αποσκοπεί στη συγκέντρωση όλων των πληροφοριών που αφορούν τα έργα και τους καλλιτέχνες από τη συλλογή του ΜΙΕΤ η οποία στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος. Η συλλογή περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα από τη σύγχρονη νεοελληνική παραγωγή.

 

ISBN 960-85448-0-2

Τίτλος: Καλλιτεχνική Συλλογή της Εθνικής Τράπεζας

Εισαγωγή-κείμενα: Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν

Τιμή: 15.000 δρχ.

Η Συλλογή της ΕΤΕ, η οποία περιλαμβάνει γύρω στα 1000 πρωτότυπα έργα, εμπεδώνει στον ευρύτερο καλλιτεχνικό χώρο τον σημαντικό πολιτιστικό ρόλο της Τράπεζας. Ο πυρήνας της δημιουργήθηκε από τα έργα που είχαν παραγγελθεί και απεικονίζουν προσωπικότητες άμεσα συνδεδεμένες με την ιστορία της ίδιας της Τράπεζας. Έκτοτε, η συλλογή εμπλουτίζεται αδιάλειπτα με έμφαση σε ορισμένες περιόδους και πρόσωπα, και σε συνάρτηση με τις άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες της Τράπεζας.

 

Τίτλος: Εικόνες της Πάτμου (ελληνικά & αγγλικά)

Συγγραφέας: Μανόλης Χατζηδάκης

Τιμή: 15.000 δρχ.

Το βιβλίο είναι μια πρώτη συστηματική παρουσίαση της βυζαντινής, μεταβυζαντινής και νεοελληνικής θρησκευτικής ζωγραφικής της Πάτμου. Η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο ήταν ο χώρος όπου συγκεντρώθηκαν πλήθος έργα θρησκευτικής τέχνης, και ιδιαίτερα εικόνες. Ο συγγραφέας δημοσιεύει εκατόν εξήντα τέσσερις εικόνες, σε μεθοδική κατάταξη και υπομνηματισμένες, και προχωρεί στη μελέτη ορισμένων ειδικών αλλά και γενικότερων ζητημάτων που έθεταν τα ίδια τα έργα και οι συνθήκες παραγωγής τους.

 

Τίτλος: Οδηγοί. (α) Αττική (β) Αχαΐα-Ηλεία (μόνο αγγλικά)

Τιμή: 1.500 δρχ. (ο τόμος)

Τα βιβλία, εύχρηστα και μικρού σχήματος, απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται να γνωρίσει την Ελλάδα. Τα κείμενα είναι σύντομα και πυκνά, και γίνεται αυστηρή επιλογή των αξιοθέατων χώρων, που παρουσιάζονται κατά δρομολόγιο. Οι Οδηγοί, πλουσιότατα εικονογραφημένοι, περιέχουν ακόμα χάρτη που υποδεικνύει τις διαδρομές, ευρετήριο, βιβλιογραφία, γλωσσάριο και χρονολογικό διάγραμμα.

 

ISBN 960-85171-8-4

Τίτλος: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη. Η προσωρινή κυβέρνηση (1916-1917)

Συγγραφέας: Παύλος Πετρίδης κ.α.

Τιμή: 2.000 δρχ.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος της ΕΤΕ διοργάνωσε το 1992 δύο κύκλους επιστημονικών ανακοινώσεων με θέμα την Προσωρινή Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης. Οι ανακοινώσεις που ακούστηκαν φωτίζουν από διάφορες σκοπιές το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτούργησε και τις δραστηριότητες τις οποίες ανέπτυξε η Προσωρινή Κυβέρνηση.

 

ISBN 960-85488-2-9

Τίτλος: Η ανθρώπινη μορφή στην τέχνη. (Από τις συλλογές της Εθνικής Τράπεζας και του Μορφωτικού της Ιδρύματος)

Τιμή: 4.000 δρχ.

Η θεματική της έκθεσης, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Πάτρας, παρά τους περιορισμούς που θέτουν οι υπάρχουσες συλλογές, στηρίζεται στην παρουσίαση των εικαστικών μεταλλαγών της ανθρώπινης μορφής από τον ακαδημαϊσμό ώς την αφαίρεση, με ενδιάμεσους σταθμούς στον εμπρεσιονισμό, τον εξπρεσιονισμό, τον υπερρεαλισμό και τον κριτικό ρεαλισμό.

 

ISBN 960-85488-1-0

Τίτλος: Μια ματιά στα πορτρέτα: (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

Τιμή: 1.000 δρχ.

Στους νέους και τα παιδιά, η Εθνική Τράπεζα επιφύλαξε ιδιαίτερη υποδοχή με το μουσειοεκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα που είχε δημιουργήσει γι’αυτά στην έκθεση που διοργάνωσε στο Πολιτιστικό Κέντρο της ΕΤΕ στην Πάτρα με τίτλο “Η ανθρώπινη μορφή στην τέχνη”, κάνοντας την επίσκεψη τους μια αληθινή εξερεύνηση στον μαγευτικό κόσμο της Τέχνης.

 

Τίτλος: Στοχασμός Μακρυγιάννη, Χειρ Παναγιώτη Ζωγράφου

Εισαγωγή: Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα

Τιμή: 20.000 δρχ.

“Μέρος των πολέμων της Ελλάδος, σχεδιασθέντων κατά στοχασμόν, υπαγόρευσιν και δι’ ιδίων εξόδων του Συνταγματάρχου Μακρυγιάννη προς ευχαρίστησιν των Ελλήνων και ευεργετών μας Φιλελλήνων”. Μ’ αυτή τη στερεότυπη επιγραφή ο Μακρυγιάννης συνόδευσε τις εικόνες που ο νους του είχε συλλάβει για να ιστορήσει τον Αγώνα. Αγράμματος και ο ίδιος, γνώριζε πως τα “Απομνημονεύματα” του δεν ήταν προσιτά σε όλους τους Έλληνες. Λαός και αγωνιστές θα διάβαζαν στις εικόνες την “αλήθεια” που ο ίδιος φλεγόταν να τους μεταδώσει για να αποκαταστήσει την ιστορία. Ο λαϊκός τεχνίτης και παλιός αγωνιστής Παναγιώτης Ζωγράφος ανέλαβε το έργο της εικονογραφίας και το ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 1839.